PL EN


2008 | 4 | 70-74
Article title

Centra transferu technologii jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article shows relations between academia and industry based on Technology Transfer Process, i.e. process of developing the practical applications of the results of scientific research.Technology Transfer Centres (TTC) are main instruments of the cooperation for the companiesand universities where knowledge and innovation transfer is limited by a lot of factors: stereo-types, reality of post-communist country, modern influence of knowledge-based economy andtechnology opportunities. Polish technology marketplace have to be innovative, but it dependson our entrepreneurship and good relationships between many institutions, that help Polish economy to growth. TTC provide leadership and expertise to promote and effect the timely transfer of knowledge and technology to development of the products and processes that improve knowledge-based economy
Keywords
Contributors
author
References
  • Cichocki T., 2005, Europejska sieć centrów transferu technologii przy uczelniach UE [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka światowe doświadczenia, J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 53.
  • Dzierżanowski M., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E., 2005, Analiza stanu i kierunki rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce. Załączniki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 92.
  • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, 2005, K.B. Matusiak (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 21.
  • Matusiak K.B., 2006, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości przesłanki, polityka, instytucje, RadomŁódź, s. 354.
  • Nikitin Ł., 2006, Przedsiębiorczoć akademicka oraz współpraca nauki z przemysłem [w:] Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw, INTELTRANS 2006, IV Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków 13-15 września, s. 133.
  • Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu, 2006, M. Zawicki (red.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 12.
  • Włosiński W., Transfer technologii, www.forumakad.pl/archiwum/2000/04/artykuly/22-okolice_nauki.htm, 25.09.2007 r.
  • Woronecki J., Nowa gospodarka - miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, A. Kukliński (red.), KBN, Warszawa 2001, s. 51.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c8c8a1c-a035-431d-a70e-9070e723c75d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.