PL EN


2012 | 3 | 349-353
Article title

Otępienie i depresja u pacjentów w podeszłym wieku w Praktyce Lekarza Rodzinnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
References
 • Latkowski JB, Lukas W, red. Medycyna rodzinna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2004.
 • Kostka T. Starzenie się ludności jako wyzwanie dla lekarza rodzinnego. W: Kostka T, Koziarska-Rościszewska M, red. Choroby wieku podeszłego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009: 1−15.
 • Kotapka-Minc S, Szczudlik A. Otępienie. W: Rekomendacje Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Rozpoznawania i Leczenia Otępień (IGERO 2006) Rozpoznawanie i leczenie otępień. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2006: 11−22.
 • World Health Organization. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, rewizja 10.Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne.Kraków–Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2000
 • World Health Organization. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i problemów Zdrowotnych, rewizja 10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD. Badawcze kryteria diagnostyczne. Kraków–Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii; 2000.
 • McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, et al. The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease.Recommendations from the National Institute on Aging and the Alzheimer’s Association Workgroups. Alzheimer’s & Dementia 2011; 7: 263−269.
 • Barcikowska M. Komentarz: Rozpoznanie otępienia spowodowanego chorobą Alzheimera: zalecenia grupy roboczej National Institute on Aging and the Alzheimer’s Association. Med Prakt Neurologia 2011; 4: 18.
 • Pużyński S. Depresja w praktyce ogólnolekarskiej. Terapia 2011; 3: 60−64.
 • Rybakowski J. Postępy diagnostyki i terapii depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej. Przew Lek 2010; 2:125−130.
 • „Zła siostra”. Depresja. Nowe trendy w medycynie. Poznań: Wydawnictwo Termedia; 2011. [dostęp: 26.01.2012].Dostępny na URL: http://www.termedia.pl/_Zla_siostra_Depresja-2902.
 • Depresje. W: Steciwko A, red. Medycyna rodzinna − co nowego? T. 1 Wrocław: Wydawnictwo Cornetis; 2010:306−307.
 • Kurpas D, Steciwko A. Zaburzenia depresyjne w praktyce lekarza rodzinnego. W: Steciwko A, red. Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T. 7. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2006: 146−155.
 • American Psychiatric Association. Diagnosis and Statistical Manual Disorders, 4th ed. Washington D.C.; 1994.
 • Folstein M, Folstein S, McHugh P. Mini-Mental State. A practical method for grading the cognitive state of patients forthe clinician. J Psychiatr Res 1975; 12(3): 189−198.
 • Yesevage JA, Brink T, Lom O. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res 1983; 17: 37−49.
 • Podsiadło D, Richardson S. The timed „Up & go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatric Soc 1991; 39: 142−148.
 • Kostka T. Całościowa ocena geriatryczna. W: Kostka T, Koziarska-Rościszewska M, red. Choroby wieku podeszłego.Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009: 17−37.
 • Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A, red. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Gdańsk: Via Medica; 2007:98−112.
 • Klich-Rączka A, Piotrowicz K, Skalska A, i wsp. Zaburzenia funkcji poznawczych u osób starszych w Polsce. Konferencja PolSenior (projekt Nr PBZ-MEiN-9/2/2006): Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Warszawa 15−17.09.2011 [dostęp: 21.11.2011]. Dostępny na URL: http://polsenior.iimcb.gov.pl/konferencja-2011/prezentacje.
 • Kłoszewska I. Niefarmakologiczne postępowanie w otępieniu. W: Rozpoznawanie i leczenie otępień. Rekomendacje Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Rozpoznawania i Leczenia Otępień (IGERO 2006). Lublin: Wydawnictwo Czelej;2006: 62−69.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c9b1a44-8eab-444a-a5fa-1025f93078c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.