PL EN


2019 | 33 | 30-35
Article title

Samoocena kompetencji językowej studentów a metody pracy lektora w grupie niejednorodnej

Title variants
EN
Students’ self-evaluation of language competence in reference to teaching methods applied in the heterogeneous group
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes challenges that appear while teaching a group with diversed language competence and skills as well as expectations towards the course, based on the experiences at the Polish language course at McMasters University, Canada. The Linguistics and Languages Institute offers only one Polish course per semester – on basic or intermediate level and this is why the choice of methods and strategies is vital: the future of the course relys on the effectiveness of the classes.
Year
Issue
33
Pages
30-35
Physical description
artykuł
Dates
published
2019-12-15
Contributors
 • McMaster University Hamilton, Ontario, Kanada
References
 • Coste D., North B., Sheils J., Trim J., red., 2003, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, tłum. W. Martyniuk, Warszawa.
 • Harris M., 1997, Self-Assessment of Language Learning in Formal Settings, „ELT Journal” 51/1, 12-20.
 • Houle, R., 2011, Recent evolution of immigrant-language transmission in Canada, „Canadian Social Trends. Component of Statistics Canada”, 11-008-X.
 • Janowska A., Lipińska E., Seretny A., 2006, Program autorski — wskazówki dla nauczycieli szkół polonijnych [w:] K. Gąsowska, M. Mazińska-Szumska, red., Oświata polonijna na początku XXI w., 271-287.
 • Krashen S.D., Terrell T.D., 1983, The Natural Approach: Language Acquisition in the Classroom. Pergamon, Oxford, UK.
 • Lipińska E., 2016, Język odziedziczony — polszczyzna pokoleń polonijnych, „Poradnik Językowy” 10, 45-61.
 • Lipińska E., Seretny A., red., 2016, Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków.
 • Lustański J., 2009, Język polonijny w Kanadzie, Toronto.
 • Lustański J., 2018, „Czy warto uczyć się polskiego?” Refleksje studentów kanadyjskich o polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 7, s. 39-58.
 • Lustański J., 2019, Sytuacja socjolingwistyczna a poziomy świadomości językowej reprezentantów pierwszego pokolenia polonijnego w Kanadzie, „Poradnik Językowy”.
 • Polish Language & Literature, University of Toronto http://sites.utoronto.ca/slavic/polish/programs.html [dostęp: 17.10.2018].
 • Seretny A., 2002, Polskie szkolnictwo etniczne w Kanadzie – przegląd problemów [w:] B. Klimaszewski, red., Emigracja z Polski po 1989 roku, Kraków, s. 176-190.
 • Seretny A., Lipińska E., 2014, O praktycznych aspektach nauczania języka polskiego w grupach mieszanych [w:] A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz, red., Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Poznań, s. 127-138.
 • Statistics Canada https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/hlt-fst/imm/Table.cfm?Lang=E&T=11&Geo=00 [Dostęp: 22.01.2019]
 • Zawadka J., 2013, Błędy grafii w pracach pisemnych obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego — propozycja opisu [w:] J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, red., Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 2, 281-289.
 • Zimmerman B.J., 2002, Becoming a Self-Regulated Learner. An Overview, „Theory into Practice” 41/2, 64-70.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c9d977c-b6ce-4992-aef9-522e99a8a821
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.