PL EN


Journal
2019 | 99 | 4 | 5-15
Article title

Formacje z sufiksem -icha/-ycha w wypowiedziach internautów

Title variants
EN
Formations with the -icha/-ycha suffix in Internet users’ statements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest zjawisko występowania w polszczyźnie potocznej nowego typu formacji słowotwórczych, utworzonych z wykorzystaniem sufiksu -icha/-ycha, np. bystrzycha, teścicha, wronicha. Licznych przykładów takich formacji dostarcza język Internetu. Materiał, będący podstawą analizy, stanowi ponad 180 derywatów reprezentujących kilka kategorii słowotwórczych, m.in. nazwy ekspresywne i augmentatywne, nazwy nosicieli cech, nazwy żeńskie. Obecność formacji z tym przyrostkiem w języku potocznym może być rezultatem oddziaływania gwar ludowych.
EN
The topic of the article is the occurrence of a new type of word formations with the –icha/-ycha suffix, e.g. bystrzycha, teścicha, wronicha in the Polish colloquial language . Numerous examples of such formations may be found in language on the Internet. The analysis was carried out on the basis of more than 180 derivatives representing several word-forming categories, among others expressive and augmentative names, attributive names and feminine names. The presence of a formation with this suffix in colloquial language may be the result of the influence of Polish local dialects.
Journal
Year
Volume
99
Issue
4
Pages
5-15
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1c9e0c92-b3f6-48c3-8f54-68f54bde9a12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.