Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1 (73) | 74-85

Article title

Wielopłaszczyznowa integracja e-nauczania z akademicką praktyką dydaktyczną - studium przypadku uczelni University of Houston-Downtown

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
E-nauczanie przez swe szerokie zastosowanie w dydaktyce akademickiej odgrywa coraz ważniejszą rolę jako forma edukacji. Rozwój e-learningu determinowany jest niemal wszechobecnym dostępem do internetu oraz pojawianiem się kolejnych rozwiązań informatycznych, m.in. serwisów społecznościowych i aplikacji mobilnych, umożliwiających prowadzenie dydaktyki sieciowej. Uzasadnia to również stałe prowadzenie badań z zakresu użyteczności e-learningu oraz dobrych praktyk jego zastosowania przez uczelnie. Celem artykułu jest ewaluacja możliwości wdrożenia różnych form i technologii e-learningowych stosowanych na uczelni University of Houston-Downtown (UHD) w uwarunkowaniach prowadzenia dydaktyki akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim. Prezentowane badania przeprowadzono jako studium przypadku uczelni UHD, która wdrożyła e-nauczanie w sposób wielopłaszczyznowy. W tym zakresie wykorzystano metody badawcze w postaci obserwacji bezpośredniej oraz wywiadu pogłębionego ustrukturyzowanego. Uzyskane wyniki pozwoliły określić formy, technologie, sposoby realizacji, osiągnięte korzyści oraz wyzwania dla wielopłaszczyznowej implementacji e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim, a zatem - pośrednio - również na innych uczelniach w Polsce.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

74-85

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

References

 • 1470 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112461470.
 • Bates, T. (2005). Three generations of distance education. Technology, E-learning and Distance Education. Abingdon.
 • Bernhard, R.M., Abrami, P.C., Borokhovski, Y., Wade, A., Wozney, L., Wallet, P., Fiset, M., Huang, B. (2004). How Does Distance Education Compare With Classroom Instruction? A Meta-Analysis of the Empirical Literature. Review of Educational Research, vol. 74, no 3.
 • Cho, S.K. (2007). Current status and future of MALL. Multimedia Assisted Language Learning, vol. 10, no 3.
 • Eisenbach, B. (2016). Considering the Virtual Classroom: A Call to Middle Level Education Programs. Middle Grades Review, vol. 2, iss. 1.
 • Geddes, S.J. (2004). Mobile learning in the 21st century: benefit for learners. Knowledge Tree e-journal, vol. 30, no. 3.
 • Guzzo, T., Grifoni, P., Ferri, F. (2012). Social Aspects and Web 2.0 Challenges in Blended Learning. P. Anastasiades (ed.). Blended Learning Environments for Adults: Evaluations and Frameworks. Hershey, PA: Information Science.
 • Hadidi, R., Power, D. (2017). Implications of the Sharing Economy for Online and Blended Education. Journal of the Midwest Association for Information Systems (JMWAIS), vol. 2017, iss. 1. DOI: http://dx.doi.org/10.17705/3jmwa.00022.
 • Hensman, A. (2010). Required Features of a Virtual Classroom Tool for Use in Higher Education. The ITB Journal, vol. 11, iss. 2.
 • Hill, T., Chidambaram, L., Summers, J. (2013). A Field Experiment in Blended Learning. Performance Effects of Supplementing the Traditional Classroom Experience with a Web-based Virtual Learning Environment. AMCIS 2013 Proceedings. Chicago.
 • Horton, W. (2006). E-Learning by Design. San Francisco.
 • Keengwe, J., Maxfield, M.B. (2015). Advancing Higher Education with Mobile Learning Technologies: Cases, Trends, and Inquiry-Based Methods. IGI Global.
 • Kuciapski, M. (2017). A model of mobile technologies acceptance for knowledge transfer by employees. Journal of Knowledge Management, vol. 21, iss. 5.
 • Kuciapski, M. (2009). Elaboration and Implementation of management model for developing e-learning courses. Proceedings of BIR'2009 The Eighth International Conference on Perspectives in Business Informatics Reseach. Kristenstadt.
 • Levy, D., Schrire, S. (2015). Developing a Massive Open Online Course (MOOC) at a College of Education: Narrative of Disruptive Innovation?. Current Issues in Emerging eLearning, vol. 2, iss. 1.
 • McCoy, E. (2017). Open Educational Resources: Expanding the Conversation Regarding Adoption and Use on a College Campus. The Christian Librarian, vol. 60, iss. 1.
 • Miller-First, M., Ballard, K. (2017). Constructivist Teaching Patterns and Student Interactions. Internet Learning, vol. 6, iss. 1.
 • Nikolopoulos, A., Holten, R. (2007). Analysis of E-Learning Implementation Cost Pools. ACIS Proceedings, Paper 25.
 • Prabjanee, D., Inthachot, M. (2013). Self-directed Learning Readiness of College Students in Thailand. Journal of Educational Research and Innovation, vol. 2, no 1.
 • Remtulla, K.A. (2010). Socio-Cultural Impacts of Workplace E-Learning: Epistemology, Ontology and Pedagogy. IGI Global.
 • Renner, D., Laumer, S., Weitzel, T. (2015). Blended Learning Success: Cultural and Learning Style Impacts. Wirtschaftsinformatik Proceedings, Paper 92.
 • Thorne, K. (2003). Blended learning: how to integrate online & traditional learning. London.
 • Wilson, D.P., Williams, P., Long, W.R., Northcote, M.T. (2017). Learning Thresholds: A Journey in Online Learning and Teaching. TEACH Journal of Christian Education, vol. 11, iss. 1, article 9.
 • Zamberlan, L., Wilson, S.E. (2017). Conversation Leading to Progress: Student Perceptions of Peer Tutors' Contribution to Enhancing Creativity and Collaboration in a First Year Design Studio. Journal of Peer Learning, vol. 10.
 • Zhang, W. (2013). Entering the 3rd Generation of e-Learning: Characteristics and Strategies. Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE), vol. 6, iss. 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ca34c67-afaf-44bc-94be-e57b50e2cdef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.