Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 3 | 299-312

Article title

O współczesnej potrzebie kierownictwa duchowego

Authors

Content

Title variants

EN
About the Contemporary Need for Spiritual Direction

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In a natural order, man depends on his fellow man because he is a social being. In the order of salvation, God wants the work of redemption to be passed on to other people as well. In the work of the Church, all sacraments and ministries are distributed by his ministers. The Church always cares for the internal development of her spiritual sons and daughters. Spiritual guidance is one of the tools used by the Church. Spiritual guidance is the individual guidance of a Christian on God’s path is a way to teach him to listen to the inspirations of the Holy Spirit and to answer it, and is also a special help in practicing virtues appropriate to the state of life and the current situation. The purpose of this article is to show the value of spiritual direction in the modern world, referring to the history of the church and paying attention to the contemporary context of spiritual direction and certain conditions that are important in undertaking this spir-itual practice.

Journal

Year

Volume

22

Issue

3

Pages

299-312

Physical description

Dates

published
2020-09-30

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Bochenek J., Zarys ascetyki, Warszawa 1972.
 • Casto L., Kierownictwo duchowe jako ojcostwo, tłum. A. Soćko, Kraków 2008.
 • Chmielewski M., 101 pytań o życie duchowe, Lublin 1999.
 • Ciereszko H., Posługa Kierownictwa Duchowego Księdza Michała Sopoćki wobec Świętej Fau-styny Kowalskiej, w: „Studia Teologiczne Białostockie, Drohiczyńskie, Łomżyńskie” 19(2001), s. 201-228.
 • Faber F. W., Postęp duszy czyli wzrost w świętości, tłum. W. Zajączkowski, Kraków 1935.
 • Filipo C., Towarzyszenie duchowe w tradycji Kościoła, w: Sztuka kierownictwa duchowego, red. J. Augustyn, J. Kołacz, Kraków 2007, s. 95-100.
 • Frattallone R., Kierownictwo duchowe dziś, tłum. Z. J. Kijas, M. Sternal, Warszawa 2001.
 • Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, tłum. T. Landy, Niepokalanów 2001.
 • Jan Paweł II, Orientalne lumen, Rzym 1995.
 • Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, Rzym 1992.
 • Jan Paweł II, Reconciliatio et paenitentia, Rzym 1984.
 • Jan Paweł II, Vita consecrata, Rzym 1996.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Rzym 1994.
 • Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Rozpocząć na nowo od Chrystusa, Rzym 2002.
 • Kowalska M. F., Dzienniczek – Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 2005.
 • Leon XIII, List do kardynała Gibbona, bpa baltimorskiego o amerykanizmie, Warszawa 1911.
 • Loyola I., Ćwiczenia duchowne, tłum. J. Ożóg, Kraków 2013.
 • Machniak J., Kierownictwo duchowe w życiu św. Faustyny Kowalskiej na podstawie Dzienniczka, w: Ojcostwo duchowe – teoria i praktyka, red. M. Chmielewski, Lublin 2001, s. 95-122.
 • Machnik R., Kierownictwo duchowe w czasach przełomu, w: W kręgu Kierownictwa duchowego, t. 1, red. J. Augustyn, Kraków 1994, s. 49-59.
 • Merton T., Kierownictwo duchowe i medytacja, tłum. W. Grzybowski, Kraków 1995.
 • Misiurek J., Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, t. 2, Lublin 1997.
 • Misiurek J., Kierownictwo duchowe, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, red. A. Szostek, B. Migut, E. Gigilewicz, Lublin 2000, kol. 1412-1416.
 • Misiurek J., Kierownictwo duchowe, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 411-415.
 • Misiurek J., Popławski J. M., Kierownictwo duchowe w służbie nowej ewangelizacji, Lublin 2000.
 • Ozorowski E., Ojcowska posługa w konfesjonale, w: Kierownictwo duchowe w sakramencie pokuty. Materiały z Sympozjum zorganizowanym pod patronatem Komisji ds. Kultu Bo-żego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Sandomierz 1999, s. 67-75.
 • Pius XII, Mystici Corporis Christi, Rzym 1943.
 • Pius XII, Przemówienie La gioventu z 10 I 1960, Rzym 1960.
 • Płatek J. S., Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa 2001.
 • Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 314-323.
 • Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 288-301.
 • Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 478-507.
 • Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 264-275.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 104-163.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 105-170.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 537-620.
 • Szentmartoni M., Psychologia pastoralna, tłum. D. Prokulska, Kraków 1995.
 • Weron E., Kierownictwo duchowe, Poznań-Warszawa 1983.
 • Wszołek S., Kierownictwo duchowe znakiem czasów, „Currenda – pismo urzędowe diecezji tar-nowskiej” 146(1996), s. 110-118.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1ca5e787-28d1-4e7c-9d00-6831a5143037
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.