Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 55 | 4-15

Article title

Wartości górskiej aktywności turystycznej

Content

Title variants

EN
Values of mountain tourist activity

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The impact of mountain ecosystems on the modern man can appear as a source of satis­faction, self-expression and self-realization. A heterogeneity of tourism activity character (i.e. form and content) is desirable because it is a result of individual values, needs and tourism motives. As needs result form a particular system of values, active physical behaviour may be a response to the realization of the values. The lifestyle of an individual is shaped by these values and around them. The awareness and internalization of values allow to discover opportunities unknown before and stimulate activity in a certain direction. The theoretical basis of this paper is the classification and systematization of values introduced by Max Scheler. The following types of values are included: aesthetic, cognitive, vital, utilitarian, hedo­nistic, recreational, social. Max Scheler’s idea is complemented by Maslow’s hierarchy of needs. The aim of the work is to identify the specific nature of mountain tourism in socio-cultural terms and to systematize the accompanying values, on the basis of literature and the authors’ own experience.

Year

Volume

55

Pages

4-15

Physical description

Dates

published
2017-01-30

Contributors

author
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

References

 • Agarwal, S., Brunt, P. (2006). Social exclusion and English seaside resorts. Tourism Management, 27(4), 654–670.
 • Andrejuk, A. (1998). Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna. Warszawa: Kengraf.
 • Chmielowski, F. (1982). De gustibus est disputandum. W: J. Lipiec (red.), Człowiek i świat wartości (s. 577–583). Kraków: KAW.
 • Czermak, P., Sidor, A., Stosik, A., Zarzycki, P. (2011). Góry miejscem wydarzeń o charakterze religijnym. Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług, 648(66), 391–398.
 • Czerwiński, J. (2007). Podstawy turystyki. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
 • Dorawski, J.K. (1955). Walka o szczyt świata. Warszawa: Iskry.
 • Dryden, G., Vos, J. (2003). Rewolucja w uczeniu. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Durydiwka, M. (2010). Definicja i zakres pojęcia „turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna)”. W: A. Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona (s. 249–255). Warszawa: PWN.
 • Fedewa, A.L., Ahn, S. (2011). The effects of physical activity and physical fitness on children’s achievement and cognitive outcomes: a meta-analysis. Research Quarterly for Exercise and Sport, 82(3), 521–535.
 • Gaweł-Luty, E., Kołakowska, B. (2005). Aktywność ruchowa jako wartość w życiu współczesnego człowieka. W: R. Bartoszewicz, T. Koszczyc, A. Nowak (red.), Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych (s. 341–347). Wrocław: WTN.
 • Gaworecki, W. (1997). Turystyka. Wyd. 2. Warszawa: PWE.
 • Gaworecki, W. (2010). Turystyka. Wyd. 6. Warszawa: PWE.
 • Gołaszewska, M. (1979). Kultura estetyczna. Warszawa: WSiP.
 • Grabowski, H. (1999). Teoria fizycznej edukacji. Warszawa: WSiP.
 • Gracz, J. (2014). Efekt socjalizacyjny w rekreacyjnej aktywności górskiej – model regulacyjny. W: P. Zarzycki (red.), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie (s. 6–12). Studia i Monografie AWF, 120. Wrocław: AWF.
 • Gracz, J., Sankowski, T. (2001). Psychologia w rekreacji i turystyce. Poznań: AWF.
 • Grobelny, J. (2007). Turystyka kwalifikowana i obozy wędrowne. W: J. Grobelny (red.), Obozy wędrowne (s. 7–13). Wrocław: AWF.
 • Grobelny, J. (2013). Turystyka aktywna a turystyka kwalifikowana. W: P. Zarzycki (red.), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie (s. 7–15). Studia i Monografie AWF, 118. Wrocław: AWF.
 • Grobelny, J., Wiesner, W., Zarzycki, P. (2010). Górska turystyka kwalifikowana dzieci i młodzieży. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 34, 160–169.
 • Grobelny, J., Zarzycki, P. (2010). Turystyka górska jako forma rekreacji rodzinnej. W: A. Kaiser, M. Sokołowski (red.), Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka (s. 123–131). Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania.
 • Herzig, M., Zdebski, J. (2005). Psychologia w pracy pilota wycieczek. W: Z. Kruczek (red.), Kompendium pilota wycieczek (s. 139–164). Kraków: Proksenia.
 • Ingarden, R. (1969). Z rozważań nad wartościami moralnymi. W: Rozprawy filozoficzne. Księga Pamiątkowa z okazji 80 rocznicy urodzin prof. T. Czeżowskiego (s. 105–117). Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, 2. Toruń: Towarzystwo Naukowe.
 • Juszkiewicz, M. (2002). Człowiek jako istota aktywna ruchowo. W: Z. Dziubiński (red.), Antropologia sportu (s. 88–97). Warszawa: Salezjańska Organizacja Sportowa.
 • Juszkiewicz, M. (2008). Pływanie w kategoriach wartości. Kraków: Fall.
 • Kazimierczak, M., Malchrowicz-Mośko, E. (2013). Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe. Folia Turistica, 28(1), 67–90.
 • Kłoskowska, A. (1983). Socjologia kultury. Warszawa: WN PWN.
 • Kurczab, J. (2008). Polskie Himalaje. Lodowi wojownicy. T. 2. Warszawa: Agora.
 • Kurek, W. (2007). Turystyka. Warszawa: WN PWN.
 • Kwaśna, A. (2009). Edukacyjne aspekty aktywności ruchowej w środowisku wodnym w odniesieniu do wartości utylitarnych. Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 27, 57–62.
 • Kwaśna, A., Zatoń, K., Chrobot, M., Klarowicz, A. (2009). Wartości estetyczne wynikające z aktywności człowieka w środowisku wodnym. Sporty Wodne i Ratownictwo, 1, 31–38.
 • Kwilecka, M. (2006). Bezpośrednie funkcje rekreacji. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Lewandowski, W., Zgorzelski, M. (2002). Góry wysokie. Leksykon. Warszawa: WP.
 • Lipniacki, W. (1985). Elementy teorii krajoznawstwa, t. 1, Krajoznawstwo jako działalność poznawcza. Szczecin: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
 • Łobożewicz, T. (1983). Turystyka kwalifikowana. Warszawa: Wydawnictwo PTTK „Kraj”.
 • Łobożewicz, T. (1993). Wypoczynek w plenerze potrzebą współczesnego człowieka. W: W. Siwiński (red.), Turystyka, rekreacja i sport jako problem społeczno-wychowawczy współczes­nego człowieka (s. 202–209). Poznań: PDW „Ławica”.
 • Łobożewicz, T., Bieńczyk, G. (2001). Podstawy turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Majewska, K. (2003). Psychospołeczne wymiary prototypu sytuacyjnego w aktywności rekreacyjnej. W: T. Rychta, M. Guszkowska (red.), Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej, t. 3, Psychologia sportu (s. 128–136). Warszawa: PTNKF – Sekcja Psychologii Sportu.
 • Malanowski, T. (1990). Na szczytach świata. Jerzy Kukuczka. Katowice: KAW.
 • March, R.S.G., Woodside, A.G. (2005). Tourism behaviour. Travellers’ decisions and actions. Cambridge: CABI Publishing.
 • Merski, J. (2002). Turystyka kwalifikowana. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Merski, J., Warecka, J. (2009). Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Nitsch, C., Hüther, G. (2011). Wspieranie rozwoju dziecka. Ożarów Mazowiecki: Olesiejuk.
 • O’Connel, N. (1997). Więcej niż ryzyko. Rozmowy z alpinistami. Katowice: Stapis.
 • Osiński, W. (2011). Aktywność fizyczna – czy może zmieniać mózg. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 4, 4–9.
 • Ostrowska, K. (1998). W poszukiwaniu wartości. Gdańsk: GWP.
 • Pawłucki, A. (2005). Osoba w pedagogice ciała. Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa.
 • Pawłucki, A. (2013). Nauki o kulturze fizycznej. Studia i Monografie AWF, 117. Wrocław: AWF.
 • Piasecki, E. (2000). Cele wychowania fizycznego. Kraków: AWF.
 • Riedl, T. (1983). Rekreacja a środowisko przyrodnicze – przegląd niektórych problemów. I Ogólnopolska Konferencja „Wypoczynek a środowisko przyrodnicze”. Zeszyty Naukowe AWF we Wrocławiu, 31, 7.
 • Różycki, P. (2009). Cisza górskich pustelni i sanktuariów w pielgrzymowaniu do Boga. W: A. Jackowski, F. Mróz, I. Chodorowicz (red.), Turys­tyka religijna na obszarach górskich (s. 459–466). Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowy Targu.
 • Salamon-Krakowska, K., Grobelny, J. (2010). The values of recreational horseback riding. W: M. Napierała, M. Szark-Eckardt, A. Kostencka, R. Muszkieta (red.), Pedagogy of health in physical culture (s. 251–260). Bydgoszcz-Lviv-Warsaw: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu.
 • Sawicki, Z. (2010). Znaczenie zdrowia jako motywu aktywności sportowo-rekreacyjnej młodzieży niemieckich liceów ogólnokształcących. W: J. Łuczak, S. Bronowicki (red.), Zdrowotne aspekty aktywności fizycznej (s. 79–86). Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania.
 • Scheler, M. (1987). Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. A. Węgrzecki, S. Czerniak. Warszawa: PWN.
 • Schulze, G. (1992). Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt a. Main: Campus-Verlag.
 • Sidor, A., Zarzycki, P. (2010). Polacy liderem świa­towego himalaizmu – mit czy rzeczywistość. Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 31, 407–415.
 • Szołtysek, A. (2003). Filozofia pedagogiki. Katowice: Esse.
 • Umiastowska, D. (2014). Obraz gór w literaturze, malarstwie, fotografii i muzyce jako motyw podejmowania turystyki górskiej. W: P. Zarzycki (red.), Wybrane aspekty górskiej aktywności ruchowej w Polsce i na świecie (s. 26–36). Studia i Monografie AWF, 120. Wrocław: AWF.
 • Urry, J. (2007). Spojrzenie turysty. Warszawa: WN PWN.
 • Wiesner, W., Kowalewski, B., Skalski, D. (2007). Podstawy metodyczne edukacji ratowniczej. Olsztyn: Ministerstwo Sportu RP.
 • Wyrzykowski, J., Marak, J. (2010). Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Zarzycki, P. (2007). Rozważania na temat współczesnych form pieszej turystyki górskiej. W: D. Umiastowska (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, t. 11, cz. 2 (s. 183–189). Szczecin: Albatros.
 • Zarzycki, P., Grobelny, J. (2007). Imprezy turystyki kwalifikowanej – zasady organizacji i obsługi. W: S. Toczek-Werner (red.), Podstawy rekreacji i turystyki (s. 125–162). Wrocław: AWF.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cab276d-f052-4ba7-b50e-f850687a7431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.