PL EN


2003 | 5 | 31-58
Article title

Lokalne bieguny wzrostu w Polsce (według budżetów gmin i przedsiębiorczości prywatnej)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 roku spowodowały w Polsce dynamiczny rozwój prywatnej przedsiębiorczości, w tym głównie małych firm borykających się ciągle z wieloma trudnościami. W połowie ostatniej dekady XX wieku przekroczona jednak została symboliczna granica tej prywatyzacji, za jaką można uważać jej ponad 50%udział w ogólnej strukturze zatrudnienia. Obecnie odsetek ten jest znacznie wyższy...
Keywords
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok
References
 • Boudeville J.-R., 1972, Aménagment du territorire et polarisation, Paris
 • Boudeville J.-R., 1978, Les règinos de villes et l´Europe, [w:] J. Paelinck, La structure urbaine en Europe Occidentale: faits, thèories, modèles, Westmead
 • Christaller W., 1933, Die Zentralen Orte in Suddeutschland, Jena
 • Gołembska E., 1990, Lokalny rynek zaopatrzenia i usług, [w:] Rozwój gospodarki lokalnej w teorii i praktyce, Warszawa–Poznań
 • Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, ―Prace Geograficzne‖ 16
 • Kukliński A., Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, Warszawa
 • Paelinck J., 1965, La théorie développement régional polarisé, ―Cahiers de I.d SEA‖, no 159, serie L, Paris
 • Perroux F., 1955, Note sur la nation de “pôle de eroisance”, ―Économic Apliquée‖, t. VIII, no 1–2
 • Philbrick A.K., 1957, Areal Functional Organization in Regional Geography, ―Papers and Proceedings of the RSA‖, vol. 3
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W., 1999, Atrakcyjność inwestycyjna miast. II ranking, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cab81bb-f37f-4cd9-8eb1-b15eed5fa55b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.