PL EN


2013 | 22 | 231-242
Article title

Marginalizacja i wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej

Content
Title variants
EN
Marginalization and social exclusion in urban space
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Te article presents the problem of spatial marginalization and exclusion in the context of modern Polish cities. Te analysis concentrates on marginalization in the area of housing assets (access and quality), public space (physical, visual and symbolic limitations), restrictions of spatial mobility and participation in spatial development. Te conclusion comprises the signifcant mechanisms of spatial marginalization, including municipal policy and socio- cultural factors.
Year
Volume
22
Pages
231-242
Physical description
Contributors
References
 • Abłażewicz-Górnicka U., Oryszczyszyn R. (2009), Mieszkalnictwo socjalne w przestrzeni miasta z punktu widzenia reintegracji społecznej i kapitału społecznego, [w:] U. Abłażewicz-Górnicka, K. Krzysztofek, R. Oryszczyszyn (red.), Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich pograniczy, Białystok
 • Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T. (2012), Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym, Kraków
 • Carr S., Francis M., Rivlin L. G., Stone A. M. (1992), Public Space, Cambridge
 • Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Warszawa
 • Frieske K. (1999), Marginalność i procesy marginalizacji, Warszawa
 • Grotowska-Leder J. (2005), Ekskluzja społeczna- aspekty teoretyczne i metodologiczne, [w:] J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza- uwarunkowania- kierunki działań, Toruń
 • Herbst I. (2012), W poszukiwaniu polityki mieszkaniowej, „Magazyn Miasta” 2012, nr 1
 • Jałowiecki B. (2010), Warszawa – metropolia ułomna [w:] L. Michałowski, D. Rancew-Sikora, A. Bachórz (red.), Miasto nie-miasto. Refeksje o mieście jako społeczno-kulturowej hybrydzie, Gdańsk
 • Jałowiecki B. (2007), Fragmentacja i prywatyzacja przestrzeni, [w:] Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa
 • Jałowiecki B., Łukowski W. (2007), Przedmowa [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S., (2006) Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa
 • Kajdanek K. (2012), Suburbanizacja po polsku, Kraków
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 78 poz. 483)
 • Lewicka M.(2012), Psychologia miejsca, Warszawa
 • Majbroda K. (2012), W poszukiwaniu znaczenia miejsca, [w:] Piekarska-Duraj Ł. (red.), Dzieło-działka, Kraków
 • Mieszkania. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2013), Warszawa Olszewski S., Parys K., Trojańska M. (2012), Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością, Kraków
 • Polacy o architekturze (2010), Komunikat CBOS, BS/134/2010
 • Sagan I. (2007), Czas miasta wyobrażonego, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa
 • Szarfenberg R. (2005), Od trzech elementarnych strategii badawczych do programu badań wykluczenia społecznego, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, Katowice
 • Teiss M. (2010), System pozornie otwarty. O instytucjonalnych uwarunkowaniach lokalnej partycypacji politycznej w Polsce, [w:] B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Warszawa
 • Wallis A. (1971), Socjologia i kształtowanie przestrzeni, Warszawa
 • Wnuk- Lipiński E., (2008), Socjologia życia publicznego, Warszawa
 • Zaniewska H. (red.), (2007), Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki.Raport z badań, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cb3836a-f908-4c1b-9ab7-ffacc29ff649
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.