PL EN


2010 | LXXXI (81) | 115-129
Article title

O niezmienności sposobu uprawiania dogmatyki prawa

Content
Title variants
EN
On the immutability of practicing legal dogmatics
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Aulis Aarnio in a few studies examined the applicability of the concept of scientific paradigm created by Thomas T. Kuhn to describe the legal dogmatics. First of all, the aim of that study was to elucidate the changes in legal dogmatics. He stated that the paradigm of legal dogmatics, in principle, does not change because it is impossible to indicate a crisis crucial to change the paradigm. Variations occur only within a dogmatist legal theories or in ways of interpreting the basic disciplinary matrix. . This phenomenon can be explained by the fact that legal dogmatics are basically oriented practically rather than cognitively. Legal dogmatics serve legal practice by solving problems of interpretation and application of the law. Assumptions about the nature of the objects perceived from the perspective of that practice, the relationship between them, the way to explore these objects and the operations concerning them, do not need to have theoretical nature. Objects, in which legal dogmatics are interested as text and meaning, are not natural objects, so we cannot speak about the crisis in describing them.
Year
Volume
Pages
115-129
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Aarnio A., On Paradigm of Legal Dogmatics – Problems of Scientific Progress in Legal Research, w: Trappe P. (red.), Contemporary Conceptions of Law: Proceedings of the 9th World Congress, Basel 27.8.1979–1.9.1979, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1982.
 • Aarnio A., On the Paradigm Articulation in Legal Research, w: Rechtstheorie, Beiheft 3, 1981.
 • Aarnio A., Paradigms in Legal Dogmatics, w: Peczenik A. (red.), Theory of Legal Science, 1984 D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1984.
 • Aarnio A., Reason and Authority. A Treatise on Dynamic Paradigm of Legal Dogmatics, Ashgate, Aldershot 1997.
 • Barnes B., Thomas Kuhn, w: Skinner Q. (red.),Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych, tłum. Łozowski P., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Kuhn T. S., Droga po Strukturze, tłum. Amsterdamski S., Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2003.
 • Kuhn T. S., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, tłum. Amsterdamski S., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 • Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • Motycka A., Relatywistyczna wizja nauki. Analiza krytyczna koncepcji T. S. Kuhna i S. E. Toulmina, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.
 • Peczenik A., Scientia Iuris. Legal Doctrine as Knowledge of Law and as a Source of Law, Springer, Dordrecht 2005.
 • Peczenik A., The Basis of Legal Justification, Lund 1983.
 • Płeszka K., O paradygmacie dogmatyki prawa, w: Czapska J., A. Gaberle, Światłowski A., Zoll A. (red.),Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000.
 • Toulimin S., Kosmopolis. Ukryty projekt nowoczesności, tłum. Zarębski T., Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2005.
 • Wróblewski J., Paradygmat dogmatyki prawa a prawoznawstwo, w: Wronkowska S., Zieliński M. (red.), Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cb518a0-faee-4a28-b677-4ba0310eead1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.