PL EN


2019 | 6 | 49-59
Article title

Kierunki rozwoju logistyki wyzwaniem dla edukacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności

Content
Title variants
EN
Advances in Logistics as a Challenge for Security and Defense Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
System logistyki narodowej składa się z podsystemów: logistyki wojskowej i logistyki cywilnej. Należy wyodrębnić w nim również logistykę zarządzania kryzysowego. Obecnie rozwój technologiczny i zmiana uwarunkowań środowiska bezpieczeństwa prowadzą do integracji logistyki trzech wymienionych obszarów. Efektem ma być zwiększenie interoperacyjności elastyczności, wrażliwości, a także skuteczności reakcji na otoczenie zewnętrzne. To, w konsekwencji, oznacza zwiększony potencjał systemu narodowej logistyki. System edukacji, realizując zadania kształcenia kadr dla bezpieczeństwa i obronności, powinien uwzględnić potrzebę kształcenia logistyków posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki wojskowej, zarządzania kryzysowego i cywilnej. Kombinacja, a raczej integracja programów, pozwoli kształcić logistyków odnoszących sukcesy na rynku pracy, a przede wszystkim profesjonalnie realizować zadania na rzecz bezpieczeństwa narodowego.
EN
National logistic system consists of military and civilian logistics. The crisis management logistics should be also included. Nowadays, technological development and changes in the security environment lead to integration of logistics in these three areas. The expected effect is an increased interoperability, flexibility, sensitivity, effective response to the external environment and, consequently, enhanced capacity of the national logistic system. Educational system for defense and security services should consider the necessity to integrate programs of the tree areas to educate logisticians who are successful on the labor market and fist of all perform tasks for national security professionally.
Year
Issue
6
Pages
49-59
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-6961
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cbc31b2-340a-4d45-ad25-323a22222a35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.