PL EN


2014 | 3 | 1 | 65-78
Article title

Ład korporacyjny – współczesne kierunki rozwoju

Content
Title variants
EN
Corporate Governance – contemporary development trends
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polski rynek giełdowy rozwija się bardzo dynamicznie. Niedawne skandale dotyczące sprawozdawczości finansowej wielkich korporacji, takich jak Enron, WorldCom czy Parmalat, wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Wzrost znaczenia rynku kapitałowego w Polsce doprowadził do konieczności wykształcenia jednolitych zasad komunikowania się spółek z inwestorami. Jednym z rozwiązań mającym zapewnić lepsze funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jest efektywny nadzór korporacyjny. Fakt obserwowanego zwiększania się zainteresowania wskazanym zagadnieniem i zmianami zachodzącymi w tym obszarze stał się inspiracją do głębszego zbadania tego problemu na gruncie nadal zmieniającej się sytuacji gospodarczej państwa oraz postępującej globalizacji. Celem artykułu jest identyfikacja wyzwań stojących przed korporacjami oraz pokazanie nowych trendów w zakresie ładu korporacyjnego.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
65-78
Physical description
Contributors
 • Mgr, Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktorant Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Baysinger B., Hoskisson R.E. (1990), The Composition of Boards of Directors and Strategic Control: Effects on Corporate Strategy, „Academy of Management Review”, Vol. 15, No 1.
 • Bogacz-Miętka O., (2011), Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem, CeDeWu, Warszawa.
 • Bruksela konsultuje Zieloną księgę ws. ram ładu korporacyjnego, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/bruksela-konsultuje-zielona-ksiege-ws-ram-ladu-korporacyjnego, dostęp dnia 1.09.2013.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B. (2001), Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa.
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0164:FIN:PL:PDF.
 • Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 • Krzysztofek A. (2012), Teoretyczne aspekty funkcjonowania nadzoru korporacyjnego, w: „Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance”, Vol. 10, No. 4/1, Gdańsk.
 • Krzysztofek A., (2013), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście nadzoru korporacyjnego, w: Wiedza i gospodarka rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności regionalnej, Caban W. (red.), Część 2, UJK, Kielce.
 • Lis K.A., Sterniczuk H. (2005), Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Mesjasz C. (2004), Teorie nadzoru korporacyjnego, w: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Rudolf S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • Wawrzyniak B. (2000), Nadzór korporacyjny: perspektywa badań, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
 • Zalega K. (2003), Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cbc6c8e-638b-4e24-85ee-e50c0de03e3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.