PL EN


2018 | XXV | 113-123
Article title

MMedieval Representation of the Legend of Saint Ladislaus in Comitatus Gömör

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to carry out detailed analysis of the frescoes of Saint Ladislaus legend in comitatus Gomor. Basing on new research as well as on the examination of the two recent discoveries the Authoress casts new light on the issue of mural painting’s dating and on the circumstances connected with theirs creation. The article starts with an introduction on pictorial representation and written sources of the legend of Saint Ladislaus. The main part of the text contains survey on the frescoes from Rimabanya, Rakos, Kovi, Szilice.
Year
Volume
XXV
Pages
113-123
Physical description
Contributors
author
References
 • B. Kovács I.: Rimaszombat. Várostörténeti barangolások. I. kötet. Patrióta Kiadó, Rimaszombat. 2010.
 • Borovszky S.: Borsod vármegye története. MTA., Budapest, 1909.
 • C. Tóth N.: Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437. Kossuth kiadó zRt. 2009.
 • Csánki D.: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. I. Budapest, 1890.
 • Dénes Gy.: A Bódvaszilasi medence 700 éves története. Borsodi kismonográfiák 16. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1983.
 • Dvořáková, V. – Krása, J. – Stejskal, K.: Stredoveká nástenná malba na Slovensku. Praha-Bartislava, 1978.
 • Engel P.: Magyarország világi archontológiája 1301-1457 II. kötet, MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1996.
 • Fejér, G.: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tomi VIII. Vol. 4., Budae, 1832.
 • Gerat, I.: Naratívny cyklus zo života sv. Ladislava v ikonografickom programe gemerskych
 • kostolov. Ars 1. 1996.
 • Gomboš, P. - Tajkov, P.: Kostol reformovanej cirkvi v Silici vo svetle najnovších výskumov. In: Východoslovenský pravek X., 2013.
 • Horváth I.: Szent László kultusza Luxemburgi Zsigmond uralkodói reprezentációjában. In.: (szerk.): Galamb György, Hunyadi Zsolt, AETAS 32. évf. 3., 2017.
 • Ila B.: Gömör megye. I–IV. Budapest, 1944–1976.
 • Jékely Zs.: A középkori Szent László-falképek másolatai, 1863–1914. Ars Hungarica 23. 2. 1995.
 • Képes Krónika. A kísérőtanulmányokat Dercsényi Dezső, Kristó Gyula és Csapodiné Gárdonyi Klára írta. Budapest, 1986.
 • Kerny T.: László király szentté avatása és kultuszának kibontakozása (1095–1301). In: Pócs Éva – Voigt Vilmos (szerk.): Ősök, táltosok, szentek. Budapest, 1996.
 • Kerny T.: László király ikonográfiája. In: Mamül, VI. Budapest, 2006.
 • Kerny T.: A kerlési ütközet képzőművészeti megjelenése és elterjedése. In: Fejős Zoltán (szerk.): Huszka József, a rajzoló gyűjtő. Budapest, 2006.
 • Kerny T.: A magyar szent királyok tisztelete és ikonográfiája a XIII. századtól a XVII. századig In: Lőrincz Tamás (szerk.): Az ezeréves ifjú. Székesfehérvár, 2007.
 • Kerny T.: A magyar szent királyok tisztelete és ikonográfiája a XIV. század közepéig. In: Kerny Terézia (szerk.): Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár, 2007.
 • Lángi J.: Ismeretlen Szent László ábrázolások falképeken. In: Barna Gábor (szerk.): A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete. Szeged, 2001.
 • Lángi J.: Szent László ábrázolásairól. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum érem- és régiségtárából. Új sorozat VI-VII. (XVI-XVII.) 2013.
 • László Gy. – Kerny T.: A Szent László-legenda középkori falképei. Budapest, 1993.
 • Lukács Zs.: A Szent László-legenda a középkori magyar falképfestészetben. In.: Athleta Patriae. Tanulmányok Szent László történetéhez. Budapest, 1980.
 • M. Kozák É.: Régészeti kutatások a szalonnai református templomban. In.: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 20. Miskolc, 1981.
 • Marosi E.: A reprezentáció kérdése a 14–15. századi művészetben. Történelmi Szemle 27. 4., 1984.
 • Művészet Zsigmond király korában. Beke L. – Marosi E. – Wehli T. (szerk.): Művészet Zsigmond király korában. 1387–1437. Budapest, 1987.
 • Nagy I.: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Beimel és Kozma, Pest. 1857-1868.
 • Plekanec, V. – Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej malbe. Arte Libris, Bratislava. 2007.
 • Prokopp M.: Italian Trecento Influence on Mural in East-Central Europe, particularly Hungary. Budapest. 1981.
 • Prokopp M.: Középkori freskók Gömörben. Méry Ratio. Somorja, 2007.
 • ifj. Reiszig E. dr. – dr. Sarlay S.: Gömör-Kishont vármegye nemes családai. Hermit Kiadó Bt., Budapest. 2012.
 • Sigmundus Rex et Imperator. Takács Imre (szerk.): Sigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában, 1387–1437. Kiállítási katalógus. Budapest. 2006.
 • Szentpétery, E.: Scriptores rerum Hungaricum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Vol. 2., Budapest. 1938.
 • Togner, M.: Stredoveká nástenná malba v Gemeri. Bratislava 1988.
 • Togner, M.: Stredoveká nástenná malba na Slovensku. Bratislava, 1988.
 • Vállal magasb mindeneknél...: A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia előadásai. Székely Zoltán (szerk.), Arrabona. Múzeumi Közlemények 46/1. 2008.
 • List of pictures attached to paper of Éva Szakálos
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cbd61e9-b90f-42f9-9c6a-1768e3ce7333
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.