PL EN


2014 | 4(12) |
Article title

Zasady pomiaru bezpieczeństwa działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Authors
Content
Title variants
EN
The principles of safety measurement activities Polish Air Navigation Services Agency
Languages of publication
Abstracts
PL
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) jest jedyną instytucją zajmującą się zarządzaniem ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej. Wykonując nałożone na nią obowiązki w tym zakresie, kieruje się przede wszystkim zasadą dotyczącą stwarzania jak najbardziej bezpiecznych warunków przepływu ruchu lotniczego. Świadczenie usług nawigacji trasowej oraz nawigacji terminalowej skierowane jest głównie na zapobieganie zdarzeniom, które mogłyby przyczyniać się do powstawania kolizji statków powietrznych. W sytuacji ich zaistnienia PAŻP uczestniczy także w działaniach mających zapewnić jak najszybszą pomoc poszkodowanym w wypadkach lotniczych. Wyznacznikiem efektywności działania PAŻP w stałym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego jest liczba zdarzeń zgłaszanych corocznie do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
EN
Polish Air Navigation Services Agency ( pANSA) is the only institution dedicated to manage the air traffic in the Polish airspace. While, fulfilling its’ obligations in this regard, PANSA follows the principle of creating the most secure conditions for the flow of air traffic. What is more, provision of both en route and terminal navigation is aiming primarily at prevention of the incidents, which may contribute to a collision of aircraft. However, in the event of crash occurrence PANSA is also involved in the actions ensuring the fastest possible assistance to the victims. The indicator of PANSA effectiveness in the field of continuous improvement of aviation safety is the number of events reported annually to The State Commission on Aircraft Accident Investigation.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cc09321-5072-44e6-ad76-b0ca2ce93ea0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.