PL EN


2015 | 42 | 2(491) | 9-16
Article title

MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA POZIOMU ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA W PRL I III RP. ANALIZA PORÓWNAWCZA

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
LIVING CONDITIONS IN PEOPLE'S REPUBLIC OF POLAND AND THE THIRD POLISH REPUBLIC - COMPARATIVE ANALYSIS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba porównania warunków życia w Polsce przed rozpoczęciem procesu transformacji ustrojowej (1988-1989) oraz w czasach współczesnych (2011 r.). Próbie weryfikacji poddano hipotezę badawczą: warunki życia społeczeństwa w III RP są zdecydowanie lepsze niż w czasach PRL. W artykule przedstawiono ilustrację statystyczną dotycząca zmian przeciętnego wynagrodzenia oraz poziomu i struktury własnościowej zatrudnienia w Polsce w latach 1989-2011. Ponadto ukazano zmiany różnych miar dysproporcji dochodów oraz wpływ niezrównoważonej inflacji na sytuację różnych (biedniejszych i bogatszych) grup społecznych. W podsumowaniu zawarto wnioski końcowe oraz stwierdzono, iż postawionej hipotezy nie da się w sposób jednoznaczny zweryfikować pozytywnie.
EN
The purpose of the article is to compare macroeconomic factors that determine the standard of living in Poland prior to the beginning of the process of transformation (1988–1989) and nowadays (2011). The article consists of six parts: introduction, four main parts and summary. The main parts present statistics on changes in GDP, the level of employment and unemployment and the average wage in Poland in the years 1989–2011. Furthermore, they analyse changes in different measures of income disparities, taking into account the effects of inflation on the situation of different (poorer and wealthier) social groups. The summary contains brief conclusions.
Year
Volume
42
Issue
Pages
9-16
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa.
 • Balcerowicz L. (1997), Socjalizm, Kapitalizm, Transformacja. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa.
 • Dzwonik-Wróbel E., Szpringer Z. (1992), W poszukiwaniu optymalnej stopy inflacji, „Ekonomista”, nr 1.
 • Grotowska-Leder J. (2011), Regionalne zróżnicowanie ubóstwa w Polsce na tle UE. Społeczno-ekonomiczne problemy regionów, w: A. Organiściak-Krzykowska, Regionalne aspekty rynku pracy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn.
 • Jeż R. (2011), Nierówności dochodowe – syntetyczne wskaźniki oraz poziom nierównomiernego rozkładu dochodów w Polsce, w: A. Organiściak-Krzykowska, Regionalne aspekty rynku pracy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, IPiSS, Warszawa-Olsztyn.
 • Krajewska A. (2012), Przyczyny wzrostu zróżnicowania dochodów w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 7–8.
 • Kryńska E. (1998), Uwarunkowania, miejsce i kierunki polityki rynku pracy, w: E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raport IPiSS, zeszyt nr 12, Warszawa.
 • GUS (2008), Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2000–2006, Warszawa.
 • GUS (2012), Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2006–2010, Warszawa.
 • GUS (2013), Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto w latach 2007–2011, Warszawa.
 • GUS (z lat 1990–2012), Rocznik Statystyczny, Warszawa.
 • Sztyber W.B. (2000), Zmiany strukturalne cen w okresie transformacji, „Ekonomista”, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cc1112d-da59-4eb8-81ee-463bc784d7fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.