PL EN


2018 | 13 |
Article title

Gry książkowe, czyli literatura interaktywna. Rys teoretyczny i zastosowanie w praktyce bibliotecznej

Content
Title variants
EN
Gamebooks, or interactive literature. Theoretical description and use in library practice
Languages of publication
PL
Abstracts
Celem artykułu jest wprowadzenie w świat gier książkowych oraz prezentacja ich praktycznego wykorzystania w bibliotekach. Zawiera on definicje gatunku oraz analizę jego mocnych i słabszych stron. Przybliża występujące typy narracji wraz z przykładami ich użycia oraz prezentuje ich nowe, nietekstowe odmiany, takie jak interaktywny audiobook oraz interaktywny komiks. Praca ukazuje również w jaki sposób gry książkowe mogą zostać wykorzystane w praktyce bibliotecznej jako element promocji czytelnictwa oraz materiał edukacyjny w zależności od typu danej placówki. Wykazane też zostały zalety prowadzenia warsztatów pisania gier książkowych dla nauczycieli, którzy dzięki nim mogą inspirować swoich uczniów do tworzenia własnych interaktywnych tekstów. Artykuł może być źródłem nowych, ciekawych pomysłów na różne projekty zarówno dla bibliotekarzy, jak i nauczycieli.
EN
The purpose of this article is the introduction to the world of gamebooks and presentation of their practical use in libraries. This study contains definitions of this genre and analysis of its strong and weaker points. It also explains types of narration along with examples of their use in text, as well as presents new, non-textual variations of gamebooks, such as an interactive audiobook or an interactive comic book. Furthermore it shows how this genre can be used both as an element of reading promotion and educational material, depending on the type of the given institution. The paper also presents advantages of organizing workshops for writing gamebooks for teachers, thanks to which they can inspire their own students to create their own interactive texts. The article might be a source of new, interesting ideas for various projects for both librarians and teachers.
Year
Issue
13
Physical description
Contributors
 • Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
 • Bąkowski P., Marsz hańby, „Masz Wybór”, 2012, nr 6, s. 47-70.
 • Beaupere P., Zostań bohaterem Biblii. Mojżesz - wielka przeprawa, Kraków 2016.
 • Bouyssou L., Zostań bohaterem Biblii. Św. Paweł - wędrowiec Chrystusa, Kraków 2016.
 • Burke O., McDonald D., Na szczycie, Gliwice 2006.
 • Hadley K., Angielski Gamebook z ćwiczeniami Enigmas, Edgard 2016.
 • Harrison H., I Ty możesz zostać Stalowym Szczurem, Warszawa 1995.
 • Jankowski A., Za wszelką cenę, Chojnice 2014.
 • Kołyszko M., Tajemne Oblicze Świata II: Piekielny Szyfr, Knurów 2014.
 • Kowalczyk W., Pompeja, Kraków 2016.
 • Rosiński M., Twierdza, 2016.
 • Waterfield R., Davies W., Pajęcza sieć, Poznań 1996.
 • Huzinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 2007.
 • Jaworski K., Wybór należy do Ciebie… Gry paragrafowe - druga młodość zapomnianej formy rozrywki, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, 2015, T. 28, s. 79-91.
 • Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie, Poznań, 2011, s. 51.
 • Tkaczyk P., Grywalizacja : jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Gliwice, 2012, s. 99-120.
 • Fizek S., Interaktywne - nie tylko gry… In Technopolis [online], 2011 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://technopolis.polityka.pl/2011/interaktywne-nie-tylko-gry-2.
 • Gra książkowa - warsztaty. In Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli [online], 2017 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://www.wcdn.wroc.pl/www/index.php?option=com_content&view=article&id=726:gra-ksikowa-warsztaty&catid=34:kursy&Itemid=3.
 • Gra paragrafowa. In Wikipedia [online], 2018 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_paragrafowa.
 • Kołyszko M., Interaktywny Ciechanów. In Masz Wybór [online], 2014 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://masz-wybor.com.pl/interaktywny-ciechanow/.
 • Kołyszko M., Komiksy interaktywne - nowe oblicze gier paragrafowych. In Niestatystyczny.pl [online], 2017 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://niestatystyczny.pl/2017/11/02/komiksy-interaktywne-nowe-oblicze-gier-paragrafowych/.
 • Kołyszko M., Książki i komiksy, w których Ty jesteś bohaterem! In Czytaj PL [online], 2017 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://czytajpl.pl/2017/09/20/ty-jestes-bohaterem.
 • Komputerowa gra fabularna. In Wikipedia [online], 2018 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: https://pl.wikipedia.org/wiki/Komputerowa_gra_fabularna.
 • Masz Wybór. Archiwum numerów [online], 2018 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://masz-wybor.com.pl/archiwum.
 • Podgórski D., Książka, w której to ty jesteś bohaterem - krótka historia gier paragrafowych. In Onet [online], 2016 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://gry.onet.pl/artykuly/krotka-historia-gier-paragrafowych/07g5nt.
 • Serce zimy [online], 2011 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://www.sercezimy.pl.
 • Skacząc po paragrafach, czyli książki, w które mogłeś zagrać. In Lektura obowiązkowa [online], 2016 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: https://lekturaobowiazkowa.pl/ksiazki/gry-paragrafowe-gamebooki-co-to-jest.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cc1d680-064b-45bc-a03a-7b7ac18e0268
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.