PL EN


2015 | 18 | 201-214
Article title

Prawo Kościoła Anglii jako część systemu prawa Anglii

Content
Title variants
EN
Law of the Church of England as a part of the law of England
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie, że prawo Kościoła Anglii stanowi część systemu prawa Anglii. Tezę tę potwierdza proces stanowienia tego prawa, komentarze doktryny, wyroki sądów angielskich, a nawet orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Najbardziej charakterystyczny rodzaj aktu prawnego, measure, jest omówiony na przykładach pod kątem procesu stanowienia prawa i zakresu obowiązywania.
EN
The aim of this article is to demonstrate that the law of the Church of England constitutes a part of the English legal system. This thesis is confirmed by the way this law is adopted, by the commentaries and by the jurisprudence of the English courts, and even of the European Court of Human Rights. The most characteristic legal act, the measure, is presented in terms of the legislative process and the scope of application, on the examples given.
Year
Volume
18
Pages
201-214
Physical description
Contributors
 • Sport Unit, DG EAC, European Commission, Bruksela, Belgia
References
 • Blake, Garth. “Women Bishops in the Anglican Church of Australia.” Ecclesiastical Law Journal, vol. 14 (2012), no 3: 413-417. doi: 10.1017/S0956618X12000397.
 • Bursell, Ruppert. “Turbulent Priests: Clerical Misconduct under the Clergy Discipline Measure 2003,” Ecclesiastical Law Journal, vol. 9 (2007), no. 3: 250-263.
 • Doe, Norman. Canon law in the Anglican communion: a worldwide perspective. Oxford: Clarendon Press, 1998.
 • Doe, Norman. The legal framework of the Church of England. A critical study in a comparative context. Oxford: Clarendon Press, 1996.
 • Doe, Norman. The law of the Church in Wales. Cardiff: University of Wales Press, 2002.
 • Hill, Mark. Ecclesiastical Law. Oxford: Oxford University Press, 2007.
 • Hucał, Michał. „Wpływ sądowej ochrony praw człowieka na Kościół Anglii na podstawie Human Rights Act 1998,” Przegląd Prawa Wyznaniowego 6 (2014): 5-18.
 • Konkordate und Kirchenverträge in der Bundesrepublik Deutschland, red. Josef Listl. Berlin: Duncker und Humblot, 1987.
 • McClean, David J. „Państwo i Kościół w Zjednoczonym Królestwie.” W: Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, red. Gerhard Robbers, 407-425. Wrocław: Kolonia Ltd, 2007.
 • Rynkowski, Michał. „Sądownictwo anglikańskie na przykładzie Kościoła Anglii.” Studia z Prawa Wyznaniowego 11 (2008): 114-131.
 • Slack, Stephen. “General Synod of the Church of England.” Ecclesiastical Law Journal, vol 11 (2009), no. 1: 88-91.
 • The Constitution and laws of the Church of Scotland, ed. James L. Weatherhead. Edinburgh: The Board of Practice and Procedure, 1997.
 • „Ustawa brytyjska o Kościele Szkocji z 1921 r.”, tłum. Tadeusz J. Zieliński, 189-194. W: Prawo i religia, t. 2, red. Tadeusz J. Zieliński. Warszawa: b.w., 2011.
 • Zieliński, Tadeusz J. „Miejsce religii w porządku konstytucyjnym Wielkiej Brytanii.” Przegląd Prawa Wyznaniowego 5 (2013): 179-193.
 • Zieliński, Tadeusz J. „Pozycja prawna państwowego Kościoła Szkocji.” Czasopismo Prawno-Historyczne t. LXII (2010) z. 1: 97-109
 • Zieliński, Tadeusz J. „Elementy bilateralizmu w brytyjskim modelu stosunków państwo-Kościół.” W: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. Marek Bielecki, 340-346. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cd0a6a3-3cb2-4b23-afc9-a8c9dccd439b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.