Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 1 | 61-70

Article title

Problematyka ekologii wnętrza człowieka inspirowana encykliką „Laudato si” papieża Franciszka

Content

Title variants

EN
The Ecology of Human Interior Life Inspired by Pope Francis’s Encyclical “Laudato si”

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
It is every Christian’s task to strengthen his/her relationship with God and other men, to obey the Gospel and to reconcile the teachings of the Church with the demands of the external world. These tasks require hard work, and they can be a mission in our daily social activities. This is the essence of the spiritual life of Christians living in the contemporary world. Human values and conscience are shaped by the family, and families that fully meet an individual’s demand for love and compassion saw the seeds of a civilization of love. Pope Francis calls for a global “ecological conversion” by acknowledging that ecological spirituality stems from our faith. The teachings of the Bible influence our thoughts, feelings and actions. Our efforts to protect the environment should be based on more than just formal doctrine. They require a certain degree of mysticism that motivates people to take individual action and participate in community work. “Ecological conversion” is the next step in our relationship with Christ that sheds a new light on the surrounding world.

Journal

Year

Volume

22

Issue

1

Pages

61-70

Physical description

Dates

published
2020-03-30

Contributors

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Andrzejewski R., Ekologia, w: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ekologia; 3896979.html (dostęp: 08.02.2019).
 • Chomik W., Rosiński F., Kościół a świadomość ekologiczna, s. 69, http://dlibra.kul.pl/ Con-tent/27421/7_kosciol.pdf (dostęp: 02.05.2019).
 • De Hueck Doherty C., Pustynia. Duchowość wschodnio chrześcijańska dla człowieka Zachodu, przekł. D. Murawska, Warszawa 1991.
 • Feszczyn T., Zagrożenie środowiskowe współczesnego świata według raportu Sekretarza Gene-ralnego ONZ U Thanta Człowiek i jego środowisko i teologii ekologicznej, Olsztyn 2002.
 • Franciszek, Encyklika Laudato si. W trosce o wspólny dom (29.06.2013).
 • Grzesica J., Ochrona naturalnego środowiska człowieka – problem etyczno-moralny, Katowice 1993.
 • Jak żyć po chrześcijańsku? Jan Paweł II odpowiada na najważniejsze pytania, oprac. M. Chmie-lewski, Kraków 2014.
 • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus (1.05.1991).
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (4.03.1979).
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes (7.12.1965).
 • Najder-Stefaniak K., Ład przestrzeni w paradygmacie ekologicznym, w: Ekologia ducha, red. J. L. Krakowiak, Warszawa 1999.
 • Niziński S., Święty Jan od Krzyża: odrodzenie przyrody w Chrystusie, w: Ekologia a duchowość chrześcijańska, red. S. Niziński, Poznań 2009, s. 69-81.
 • Paweł VI, Przemówienie do FAO z okazji dwudziestej piątej rocznicy powstania (16.11.1970), AAS 62 (1970), s. 830-838.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań-Warszawa 1991.
 • Skolimowski H., Święte siedlisko człowieka. O magii i pięknie życia, tłum. R. Palusiński, War-szawa 1999.
 • Słomkowski, Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II, opr. M. Chmielew-skiego, Ząbki 2000.
 • Sobański R., Prawa człowieka a ekologia, w: Prawa człowieka w państwie ekologicznym, red. R. Sobański, Warszawa 1998.
 • Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec ochrony środowiska naturalnego człowieka, „Chrześcijanin w Świecie” 2(1973).
 • Świerczek Z., Ekologia – Kościół – św. Franciszek, Kraków 1990.
 • Teresa od Jezusa, Zamek Wewnętrzny czyli Mieszkania, tłum. D. Wandzioch, W. Ciak, Poznań 2009.
 • Tomasz z Akwinu, Summa Teologiczna, cz. 1, tłum. S. Świerzawski, Poznań 1956.
 • Zatorski W., Droga w zawierzeniu, Tyniec-Kraków 2019.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cd169b9-94f1-4ef9-aea4-b8e8cde778fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.