PL EN


2014 | 4(26) | 85–104
Article title

Dystans społeczny wobec Innych: analiza postaw młodzieży wobec wybranych grup narodowo-etnicznych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Social distance between adolescents and Others: Analysis of adolescents’ attitudes toward selected ethnic groups
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zróżnicowaniem postaw młodzieży wobec wybranych grup narodowo-etnicznych. Badania zostały przeprowadzone na próbie 690 uczniów (w tym 378 dziewcząt i 312 chłopców) w wieku 14–19 lat. Do diagnozy stosunku nastolatków wobec „obcych” użyto zmodyfikowanej wersji Skali Dystansu Społecznego Bogardusa. W zakresie deklarowanych postaw wobec „innych” ustalono, że: (1) największy dystans społeczny badana młodzież wyraża w stosunku do Romów, Arabów i Żydów; (2) największy stopień otwartości i zbliżenia młodzież deklaruje wobec Hiszpanów, Włochów i Francuzów; (3) dziewczęta wyrażają bardziej otwarte postawy niż chłopcy. Wyniki te komentowane są w kulturowym i społecznym kontekście wychowania.
EN
The article presents the findings of research on the diversity of adolescents’ attitudes toward selected ethnic groups. Research participants were 690 students (including 378 girls and 312 boys) aged 14 through 19. A modified version of the Bogardus social distance scale was used to assess the adolescents’ attitudes toward “outsiders.” As far as the declared attitudes toward “others” are concerned, it has been established that: (1) the adolescents report the greatest social distance between themselves and Romani people, Arabs and Jews; (2) they declare the highest degree of openness and closeness toward Spaniards, Italians and Frenchmen; (3) girls express more open attitudes than boys. These findings are analyzed in the cultural and social context of education.
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ul. Szczęśliwicka 40 02-353 Warszawa tel. +48 22 5893600
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cd23bc3-0261-427f-8d87-679f5730425c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.