PL EN


Journal
2016 | 1 | 48-60
Article title

Ocena stabilności posturalnej kobiet z deformacją stopy o charakterze palucha koślawego

Content
Title variants
EN
The Assessment of Postural Stability of Women with Hallux Valgus
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Wstęp. Paluch koślawy jest postępującą deformacją stóp charakteryzującą się bocznym odchyleniem palucha z przyśrodkowym odchyleniem I kości śródstopia. Deformacja stóp oraz związane z nią objawy wiążą się ze znacznymi dolegliwościami i poważnymi skutkami zdrowotnymi w postaci ograniczeń funkcjonalnych i często występujących upadków. Cel badań. Celem pracy była ocena stabilności posturalnej kobiet w wieku 26-75 lat z deformacją stopy o charakterze palucha koślawego w porównaniu z grupą kontrolną. Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 88 kobiet w wieku od 26 do 75 lat, w tym 47 kobiet z koślawością palucha i 41 kobiet bez cech koślawości. Badania przeprowadzono w Centrum Podiomed przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie, w okresie od września 2014 do kwietnia 2015 roku. Klasyfikacji do grup dokonano na podstawie wartości wielkości kąta palucha koślawego. Dla kąta powyżej 15° sklasyfikowano kobiety do grupy badawczej, natomiast dla kąta poniżej 15° do grupy kontrolnej. Głównym narzędziem pomiarowym służącym do wyznaczenia parametrów stabilometrycznych i odbitek stóp była mata tensometryczna PLATFORMA E.P.S./R1 wraz z oprogramowaniem Biomech 2013. Pomiar na macie obejmował analizę w warunkach statyki. Pomiar stabilności trwał 5 sekund. Kąt palucha koślawego (HVA) dla każdej ze stóp wyznaczany był manualnie. Wyniki. Występowanie palucha koślawego determinuje duże zmiany w stabilności posturalnej badanych kobiet. Wnioski. Stwierdzono występowanie statystycznie istotnych różnic między wartościami parametrów stabilometrycznych i odbitek stóp kobiet z deformacją stóp i zdrowych. W grupie badawczej stwierdzono statystycznie istotne związki między wartościami kąta palucha koślawego a niektórymi parametrami stabilometrycznymi i odbitek stóp.
Introduction. Hallux valgus is a progressive form of deformity of feet with lateral deviation of the hallux and medial deviation of the first metatarsal. This deformity along with its accompanying symptoms is associated with significant pain and serious consequences in terms of the patient’s physical restrictions and frequent falls. Aim of the Study. The study assessed the postural stability of women aged between 26-75, suffering from hallux valgus, as opposed to the control group. Material and methods. The study involved a group of 88 women aged 26-75, including 47 women with hallux valgus and 41 without this deformity. The study was conducted between September 2014 and April 2015, at a medical centre called Centrum Podiomed located in Krakow. The subjects of the study had been assigned to
Journal
Year
Issue
1
Pages
48-60
Physical description
Contributors
  • Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
author
  • Katedra Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
  • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Studia Uzupełniające Magisterskie, kierunek Fizjoterapia
  • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Studia Uzupełniające Magisterskie, kierunek Fizjoterapia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cd27f02-d65c-4d9f-b033-23b1dd8d1838
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.