Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 15 | 85-95

Article title

Recenzja książek pod redakcją Magdaleny Piorunek Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje (t. I), Poznań 2018, oraz pod redakcją Joanny Kozielskiej, Agnieszki Skowrońskiej-Pućki Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Przyczynki empiryczne – Praktyka społeczna (t. II), Poznań 2018 – Andrzej Radziewicz-Winnicki

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

15

Pages

85-95

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

References

 • Frieske W., Marginalność społeczna, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 2, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1999.
 • Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Scholar, Warszawa 2009.
 • Frysztacki K., Pomoc społeczna, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 3, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.
 • Jarosz E., Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna, Wyd. UŚ, Katowice 2008.
 • Kowalak T., Marginalność i marginalizacja społeczna, Elipsa, Warszawa 1996.
 • Kozielska J., Skowrońska-Pućka (red.), W kręgu działań pomocowych i poradniczych, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2016.
 • Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Pedagogika społeczna i praca socjalna: przegjąd stanowisk i komentarze, Interart, Warszawa 1996.
 • Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Wybrane stanowiska pedagogiki społecznej, [w:] E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, Interart, Warszawa 1996.
 • Piorunek M. (red.), Pomoc – Wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Piorunek M. (red.), Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Piorunek M., Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa, Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje, t. I, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2018.
 • Piorunek M., Kozielska J., Skowrońska-Pućka (red.), Rodzina. Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2013.
 • Piorunek M. (red.), Dymensie poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2015.
 • Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Rutkowski J.J., Welfare and the Labourzystów Market in Poland: Social Policy during Economic Transition, World Bank, Washington DC 1998.
 • Tarkowska E. (red.), Bieda, historia i kultura, [w:] Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce, Typografika, Warszawa 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cd716fe-cfbd-485c-89ad-41d5256e065b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.