Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 100 O świętowaniu | 34-42

Article title

Festiwale filmowe poza filmami: glamour, grupy interesów, korporacje

Authors

Title variants

EN
Film Festivals Beyond The Films: Glamour, Stakeholders, Corporates

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Aby zrozumieć zasadę, na jakiej działają festiwale filmowe, należy przede wszystkim odwrócić swą uwagę od samych filmów, zwłaszcza jeśli chodzi o festiwale, których siłą napędową jest glamour, a które skupiają się na czerwonych dywanach i mnożą okazje do sesji zdjęciowych. Oczywiście filmy także się na nich liczą, ale trzeba przeanalizować całe spektrum innych czynników, by móc zrozumieć, na czym polega odrębność festiwali filmowych. Należy zatem wziąć pod uwagę wyjątkową konfigurację różnych grup interesów, by w pełni odkryć strukturę i narrację festiwali, ich poszczególne komponenty, a także to, co stoi za rozgrywkami pomiędzy ich uczestnikami (sponsorami, partnerami, członkami zarządów, zaproszonymi gośćmi, publicznością, miejscami pokazów, dziennikarzami itd.). To właśnie ich konfiguracja, relacja między wszystkimi graczami realizującymi różne cele, decyduje o tym, jak będzie wyglądać selekcja filmów, jakie będzie ich znaczenie w 2 kontekście całego przedsięwzięcia, którzy filmowcy zostaną zaproszeni, jakie będą wydarzenia towarzyszące i imprezy towarzyskie, jak będzie funkcjonował marketing, które z mediów będą najlepiej widziane. Wszystkie te elementy razem nadają festiwalowi szczególny profil i kreują jego „narrację”. Iordanova posługuje się przykładami festiwalu w Cannes i paru wielkich festiwali azjatyckich, by pokazać, jak działają te festiwalowe mechanizmy.
EN
In order to understand the way a film festival operates, one has to switch the attention away from films, especially in the case of the glamour-driven festivals with their focus on red carpet, photo-ops etc. Films matter, but it is a wide range of other factors that must be scrutinised in order to understand what gives a film festival its distinctiveness. One needs to analyse the unique configuration of a festival’s stakeholders, to study how the film festival structures and narrates itself, what its components are, what constitutes the play of power between its participants (sponsors, partners, board members, guests, audiences, venues, journalists, and so on). It is this specific configuration, the relation between all players that pursue different agendas, that largely determines what will be the selection of films, their importance in the general context of the event, which filmmakers will be invited, what concurrent events will there be, what will be the social programme, the marketing, the media coverage sought. All these elements, taken together, give the festival a unique profile and create the festival’s “narrative”. Iordanova uses the examples of Cannes and some big Asian festivals to show how these mechanisms operate.

Keywords

Year

Pages

34-42

Physical description

Contributors

  • University of St Andrews

References

  • Bazin, Andre. “The Festival Viewed as a Religious Order”. In Decalog 3: On Film Festivals, edited by R. Porton. London: Wallflower Press, 2010.
  • Dayan, Daniel. “Looking for Sundance: The Social Construction of a Film Festival”. In The Film Festival Reader, edited by D. Iordanova. St Andrews: St Andrews Film Studies, 2013.
  • Iordanova, Dina. “Introduction”, w: Film Festival Reader. Edited by D. Iordanova. St Andrews: St Andrews Film Studies, 2013.
  • Marikar, S. “This Guy Can Get You on The List”. Business Week, January 20-26, 2014
  • Mitchell, Wendy. “Macao Film Festival Seeks to Establish Firm Footing with Second Edition”. Screen International, December 7, 2017.
  • Pollacchi, Elena. “”Mature at Birth”: The Beijing International Film Festival Between the National Film Industry and the Global Film Festival Circuit”. In Chinese Film Festivals, edited by Ch. Berry, L. Robinson. New York: Palgrave, 2017.
  • Rhyne, Ragan. “Film Festival Circuits and Stakeholders”. In Film Festival Yearbook 1: The Film Festival Circuit, edited by D. Iordanova, R. Rhyne. St Andrews: St Andrews Film Studies, 2009.
  • Rithdee, Kong. “The Sad Case of the Bangkok Film Festival”. In Decalog 3: On Film Festivals, edited by R. Porton. London: Wallflower, 2010.
  • Singh, L. G. “Italian Diva’s Bollywood Dreams: Monica Bellucci Talks About Indian Films and Stars”. Headlines Today, December 4, 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cd82826-5125-494e-a05b-070864ac729a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.