PL EN


2014 | 4(21) | 50-63
Article title

Kształtowanie zachowań i postaw przywódczych dowódców i menedżerów

Content
Title variants
EN
Creating leadership behaviors and attitudes of commanders and managers
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents organizational and training solutions in the field of leadership competencies of managers and officers candidates in the General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wrocław. The basis for the authors consideration was to demonstrate that the leadership competencies of managers guaranteed the sustainable competitiveness of organizations and commanders leadership competencies were the guarantee of getting advantage in the modern battlefield. The authors therefore formulate directions for improvement in leadership competencies education, both civilian students and officer cadets, respond to the challenges of the modern business requirements and military units. The article focuses on the changes not only the development process of leadership competencies in the curriculum, but also to improve the processes of recruitment of candidates to the officer profession. Since 2007 the authors have participated in the design of educational programs (curriculum) for students and officer cadets at the Faculty of Management GTKMALF [WSOWL] and have offered system solutions for the development of leadership competencies. Their goal, however, was primarily an explanation of a complex education system of candidates for officers of the army and students in management studies in a military academy in Wrocław.
Year
Issue
Pages
50-63
Physical description
Contributors
References
 • J., 2007, Rozwijanie umiejętności przywódczych, ABC a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Blanchard K. i in., 2007, Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Deja J., Śliwa Z., 2002, Przywództwo a dowodzenie pododdziałami, WSOWL, Wrocław.
 • Horyń W., 2005, Przywództwo jako element profesjonalizmu w kształceniu zawodowym, WSOWL, Wrocław.
 • Kacała J., Michaluk A., 2014, Doskonalenie postaw przywódczych w warunkach uczelni wojskowej – dylematy i kierunki dalszych badań, Management Forum nr 4.
 • Michaluk A., Kacała J., 2013, Zarządzanie karierą żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP – stan aktualny i kierunki doskonalenia, Zeszyty Naukowe WSOWL we Wrocławiu nr 4.
 • Szandrocho R., 2008, Przywództwo w dowodzeniu, podstawy teoretyczne, WSOWL, Wrocław.
 • Tead O., 1935, The art of leadership, Addison-Wesley, New York.
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, Dz.U. nr 141, poz. 892 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej, Dz.U. nr 150, poz. 1214.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. nr 253, poz. 1520 z późn. zm.
 • Decyzja nr 501/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej Uchwała nr 9/IV/2013 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 11 kwietnia 2013 roku.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cdfc6b6-9128-4cc1-9224-0dd4399bdca0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.