PL EN


2006 | 9 | 170-180
Article title

Polskie firmy na tle zagranicznych korporacji w dobie globalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Polish corporations against foreign corporations in the age of globalization
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the role and the importance of Polish Transnational Corporations (TC) to global economy. Dynamic development of TC can be observed since the beginning of 70s of the 20thcentury. Nowadays TC have huge economic power which generates large profits. Many times incomes of TC are bigger than the value of GDP of less developed countries. Activity of TC is very controversial. On the one hand, present TC should be treated as an answer to qualitative changes which have taken place mainly in the sphere of telecommunication and means of transport, on the other hand, they are the motive power of these changes.Polish corporations are very small in comparison with the foreign ones. We have noticed a great disproportion of worth in comparison with corporations which are on the list of the global 1000 or 2000 biggest-worth corporations on the rising market. If Polish corporations want to catch up with the foreign ones, they must considerably increase the speed of their development.
Keywords
Contributors
 • Akademia Świętokrzyska, Kielce
References
 • 200 najcenniejszych firm rynków wschodzących, „BusinessWeek” z 08.2003.
 • Global 1000, „BusinessWeek” z 08.2003.
 • Gocławska M., Krysiak I., Kiedy nazwisko staje się marką, „BusinessWeek” z 14–27.10.2004.
 • Czekański M., Dec Ł., Jakość musi kosztować, „Rzeczpospolita” z 12.10.2004.
 • Cziomer E., Zyblikiewicz L. 2000, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków.
 • Domański B. 1996, Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę województwa, [w:] Raport o stanie inwestycji zagranicznych w województwie krakowskim, Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
 • Domański B. 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 • Domański B. 2002, Zagraniczne inwestycje przemysłowe a obszary metropolitalne, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 4, Warszawa–Kraków–Rzeszów.
 • Firmy Państwa, „Wprost” z dn. 27.04.2003.
 • Jarczewska- Romaniuk A. 2004, Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz–Warszawa.
 • Karaszewski W. red., 2003, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Wydawnictwo Pacific, Toruń.
 • Kisiel-Łowczyc A. B. 2000, Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kośmicki E. 2001, Obietnice globalnego kapitalizmu, „Dziś”, nr 1.
 • Lista 2000, „Rzeczpospolita” z 12.09.2004.
 • Romanowaska M., Trocki M., Wawrzyniak B. 2000, Grupy kapitałowe w Polsce, Wydawnictwa Difin, Warszawa.
 • Skodlarski J., Matera R. 2004, Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, PWN, Warszawa.
 • Sala S. 2003, Wybrane cechy działalności korporacji transnarodowych i ich implikacje dla Polski, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Warszawa–Kraków.
 • Thurow L. 1996, The Future of Capitalism. How Today’s Economic Forces Shape Tommorow’ s World, Nicholas Brealey Publishing, London.
 • Thurow L. Nowa rewolucja, nowe średniowiecze, „Gazeta Wyborcza” z 27–28.09.1997.
 • Thurow L. 1999, Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wrocław.
 • UNCTAD, 2001, World Investment Report.
 • Zorska A. 2000, Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
 • Zorska A. red., 2002, Korporacje międzynarodowe w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ce03403-766c-46f4-b1be-570539a35736
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.