PL EN


2019 | 7 | 161-174
Article title

Testament Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego, biskupa łuckiego i żytomierskiego

Authors
Content
Title variants
EN
The Testament of Kasper Kazimierz Cieciszowski, the bishop of Lutsk (Łuck) and Zhytomyr (Żytomierz)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu uzupełnienie nowymi faktami biografii Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego, biskupa łuckiego i żytomierskiego w latach 1798–1831, metropolity mohylewskiego w latach 1827–1831. Będąc przez ponad 30 lat ordynariuszem diecezji łucko-żytomskiej, założonej w roku 1798, biskup Cieciszowski przyczynił się nie tylko do zachowania, ale i do rozwoju Kościoła katolickiego na Wołyniu w warunkach absolutyzmu rosyjskiego. Czytelnik będzie mógł się o tym upewnić, zapoznając się z testamentem biskupa Cieciszowskiego i dopełnieniem do niego.
EN
The main goal of the article is to supplement with new facts the biography of Kasper Kazimierz Cieciszowski, who was the bishop of Lutsk (Łuck) and Zhytomyr (Żytomierz) in 1798–1831, the metropolitan of Mohyliv (Mohylew) in 1827–1831. Heading more than 30 years Lutsk and Zhytomyr diocese, established in 1798, bishop Cieciszowski made a lot of effort not only for preserving but also building up Roman-Catholic Church in Volyn (Wołyń) in the conditions of Russian absolutizm. The reader can verify this when gets acquainted with bishop Cieciszowski’s testament and additions to it.
Year
Volume
7
Pages
161-174
Physical description
Contributors
 • Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна)
References
 • Державний архів Волинської області, ф. 361, оп. 1, спр. 175.
 • Мілавіцький, Марек, ОP. Oppido episcopi Kiioviensis. Нарис історії Фастова з кінця XVI до середини XIX століття. В: Католицька церква в історії Фастова. Матеріали наукової конференції з нагоди ювілею 100-річчя костелу Воздвижения Святого Хреста, Фастів, 17–18 вересня 2011 p., 15–74. Фастів: [б. в.], 2013.
 • Chachaj, Jacek. „Stan i odbudowa sieci kościelnej w łacińskiej diecezji kijowskiej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku”. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 87 (2007): 5–65.
 • Dębowska, Maria. „Rządy bpa Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego w niekanonicznej diecezji pińskiej (1795–1798)”. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 100 (2013): 181–203.
 • Dębowska, Maria. Diecezje łucka i żytomierska w pierwszych latach istnienia. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2014.
 • Górniak, Marek Robert. „Kijowska diecezja katolicka”. W: Encyklopedia katolicka. T. 8 (kol. 1424–1425). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000.
 • Klima, Ewa. „Struktury Kościoła Rzymokatolickiego w Polsce”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 11 (2011): 45–77.
 • Kumor, Bolesław. Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej (1772–1918). Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1980.
 • Modzelewska, Bożena. „Łucko-żytomierska diecezja”. W: Encyklopedia katolicka. T. 11 (kol. 603–604). Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2006.
 • Nir, Roman. „Cieciszowski Kasper, abp”. W: Encykłopedia katolicka. T. 3 (kol. 464). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1985.
 • Rawita-Gawroński, Franciszek. „Biskupstwo rzymsko-katolickie w Kijowie. Szkic historyczny powstania, rozwoju i upadku”. W: Franciszek Rawita-Gawroński. Kijów: legendy, podania, dzieje. Studya i szkice historyczne. Serya III, 3–73. Kijów–Warszawa: L. Idzikowski, 1915.
 • Prokop, Krzysztof Rafał. „Kasper Kazimierz Cieciszowski. 1798–1828”. Wołanie z Wołynia. Волання з Волині. Pismo religijno-społeczne Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej 20, 5 (120) (2014): 46–48.
 • Status animarum łacińskiej parafii katedralnej w Łucku 1815–1819, oprac. Maria Dębowska. Lublin: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2013.
 • The main goal of the article is to supplement with new facts the biography of Kasper Kazimierz Cieciszowski, who was the bishop of Lutsk (Łuck) and Zhytomyr (Żytomierz) in 1798–1831, the metropolitan of Mohyliv (Mohylew) in 1827–1831. Heading more than 30 years Lutsk and Zhytomyr diocese, established in 1798, bishop Cieciszowski made a lot of effort not only for preserving but also building up Roman-Catholic Church in Volyn (Wołyń) in the conditions of Russian absolutizm. The reader can verify this when gets acquainted with bishop Cieciszowski’s testament and additions to it.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ce2fb6a-0863-4edd-b789-639f28c310d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.