Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2 | 2 | 72-77

Article title

Ekonomiczne przesłanki opłat dodatkowych oraz zagadnienie eliminacji z rynku w działalności sieci handlowych

Content

Title variants

EN
Economic grounds for the use of slotting fees and market elimination allegedly done by retail chains (large-format shops)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Podejście stosowane obecnie na gruncie art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk) powinno być zmienione, albowiem opłaty pobierane przez sklepy wielkopowierzchniowe stanowią zwykle integralna część łańcucha wartości danego towaru. Nie mogą więc być automatycznie traktowane jako dodatkowy i nieuczciwy dochód generowany sieci przez dostawcę. Opłaty te są niczym innym jak wynagrodzeniem za usługi świadczone dostawcy przez sieć. Nie mogą być uznawane za nielegalne, jeżeli pokrywają koszty bezpośrednie i pośrednie zarządzania i sprzedaży dostarczonych towarów. W konsekwencji, konieczne jest zastąpienie obecnego legalistycznego fundamentalizmu podejście bardziej ekonomicznym (bazującym na paradygmacie wolnego rynku.
EN
It is truly necessary to tilt the approach that has been applied nowadays towards Article 15(1)(4) of the Combating Unfair Competition Act because the charges collected by retail chains (large-format stores) constitute usually an integral part of the value chain of the given product as well as a reflection of the price policy of such store. This fact suggests that such charges cannot by automatically deemed as an additional and unfair income generated by the purchaser (retail chain) from the seller. Charges collected from sellers (which can look dubious at first glance) can be nothing more than a retail chain’s remuneration for services rendered to the supplier. If those services are connected to the value chain and the ‘slotting fees’ cover costs of managing and selling acquired stock (direct and indirect costs), than the retail-chain does not impose any illegal charges. It should also be noted that even if a retail-chain plays a significant role as a commercial partner, it cannot be seen as an unavoidable link between the producer (importer) and customers. If that was indeed so than every action taken by such retail chain would be subject to an antitrust analysis. Going down this path, it would be necessary to verify the actual legalistic fundamentalism in favour of a more economic approach (based on free market paradigm). One must note that economics is used more extensively nowadays in antitrust proceedings, contributing substantially thereto.

Year

Volume

2

Issue

2

Pages

72-77

Physical description

Dates

published
2013-02-12

Contributors

  • COMPER Fornalczyk i Wspólnicy

References

  • Bongard H., Moeller D., Raimann A., Szadkowski N., Dubejko U., Instrumenty ekonomiczne w prawie konkurencji, UOKiK, Warszawa 2007
  • Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, wyd. II, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001
  • Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997
  • Samuelson P., Nordhaus W.D., Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
  • Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998
  • Varian H.R., Mikroekonomia, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cf1ae50-a153-4ce9-8f60-5b19047036af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.