PL EN


2009 | 83 | 121-133
Article title

Specyfika procesu komunikacji w zespole wirtualnym

Title variants
EN
Specific of Communication Process in Virtual Team
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw wymuszają na nich konieczność zmian w dotychczasowym sposobie pracy zespołowej, przyczyniając się do coraz powszechniejszego wykorzystania zespołów wirtualnych. Jednym z głównych czynników skutecznej pracy tych zespołów jest komunikacja, której zadaniem jest zapewnienie zdalnego dostępu do informacji każdemu członkowi zespołu czy zapewnienie szybkiej wymiany informacji między członkami zespołu. Komunikowanie się za pomocą narzędzi teleinformatycznych - charakterystyczne dla zespołów wirtualnych różni się od tradycyjnych form komunikacji. Różnice te dotyczą m.in. zmiany formy kanału informacyjnego oraz ilości przekazywanych informacji, większej pośredniości komunikacji, czy większej anonimowości uczestników aktów komunikacji.
EN
The changes in the surroundings of contemporary enterprises force them to modify current systems of teamwork which results in an increasing popularity of virtual teams. One of the major effectiveness factor of virtual teamwork is a communication, which is responsible for granting every team member a remote access to information or fast information exchange. Communication by tele-information technology tools - typical for virtual teams - is different than traditional communication. That differences are concerned for example on the changing of informative channel form as well as the quantity of transmitted information, biggest average of communication, or the biggest anonymity of participants of communication acts.
Contributors
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Adair J., Anatomia biznesu. Komunikacja. najważniejsze narzędzie zarządzania, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2000.
 • 2. Duarte D. L.; Snyder N. T., Mastering Virtual Teams: Strategies, Tools, and Techniques That Succeed, Jossey Bass, 2001.
 • 3. Goodbody J., Critical success factors for global virtual teams, http://www.allbusiness.com/human-resources/workforcemanagement/ 1045913-1.html pobrano 2009.02. 15.
 • 4. Grajewski P., Organizacja Procesowa, projektowanie i struktura, PWE, Warszawa 2007.
 • 5. Lipnack J., Stamps J., Virtual Teams: Reaching Across Space, Time, and Organizations with Technology, John Wiley & Sons, New York, USA, 2000.
 • 6. Lurey J.M., Raisinghani M.S., An empirical study of best practices in virtual teams. "Information & Management", 2001 38(8).
 • 7. Meyer J., Engel A., Wiedemann J., Richter P., Performance and job satisfaction in virtual teams, Work & Organizational Psychology, Symposia: EAWOP Conference Materials, Istanbul 13 -15 May 2005.
 • 8. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE Warszawa 1998.
 • 9. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, PWN, Warszawa 2007.
 • 10. DeVito, J.A. The communication handbook: A dictionary, Harper& Row, New York 1986.
 • 11. Potocki A, Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa, 2008.
 • 12. Winkler R., Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna a Wloters Kluwer business, Kraków 2008.
 • 13. Kiełtyka L., Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzanie informacją i wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
 • 14. Winterhoff-Spurk P., Psychologia mediów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 • 15. Maletzke G., Kommunikationswissenschaft im Überblick, VS Verlag für Sozialw, Wiesbaden, 1998.
 • 16. December J., Journal of Computer-Mediated Communication, 1(4) 1996.
 • 17. McQuail, D., Mcquail's Mass Communication Theory, SAGE Publications, London 2005.
 • 18. Bengtsson B., Virtual Communication, Umeå University Press, Umeå Sweden, 1999.
 • 19. Duysters G., Sadowski B., Communication and cooperation In the virtual worklpace, Edward Elgar Publishing, Massachusets, USA 2007.
 • 20. E. Erzsébet, J. Hadházy, I. Schmercz [2005, http://pf.ujep.cz/files/]
 • 21. Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2006.
 • 22. http://www. dailymail.co.uk/sciencetech/article
 • 23. Burlea A.S., The Communication Process in Virtual Teams [w:] Informatica Economică, nr 1 (41)/2007.
 • 24. Ehsan N., Mirza E., Ahmad M., Impact of Computer-Mediated Communicationon Virtual Teams' Performance: An Empirical Study [w:] World Academy of Science, Engineering and Technology 42, 2008.
 • 25. Trevino L., Daft R.L., Engel R.H., Understanding managers media choices: A symbolic interactionist perspective. [w:] Fulk J., Steinfield C. (red.), Organization and communication technology, Newbury Park, CA: Sage, 1990.
 • 26. Gibson C.B., Cohen S.G., Virtual teams that work: creating conditions for virtual team effectiveness, Jossey-Bass A Willey Imprint, San Francisco, 2003.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cf255e2-a61f-4784-8cff-fbbf1eab45e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.