PL EN


Journal
2017 | 97 | 2 | 5-22
Article title

Współczesne przysłowie - rozważania teoretyczne vs. badanie ankietowe

Authors
Title variants
EN
Contemporary proverbs – theoretical investigations versus questionnaire study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje tematykę powstawania nowych przysłów we współczesnym języku polskim. Autor prezentuje poglądy paremiologów w kwestii definicyjnych cech klasycznie definiowanych proverbiów i odnosi je do nowych zjawisk paremicznych obserwowanych we współczesnej komunikacji. Opowiada się za rewizją wagi takich cech paremii, jak tradycja, powszechność użycia i znajomość przysłów. Rozważania teoretyczne uzupełnia omówienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży szkolnej, której celem było ustalenie, jak młodzi użytkownicy języka polskiego definiują i egzemplifikują pojęcie „nowe przysłowie”.
EN
The paper discusses the concept of “new proverbs” in modern Polish, with reference to two of the main defining characteristics of paremias, such as traditionality and currency. The article presents the results of a questionnaire conducted in a group of secondary school students and analyzes the data with special regard to the types of “new proverbs” identified. On the basis of the study the author offers general observations concerning modern proverbs in Polish.
Journal
Year
Volume
97
Issue
2
Pages
5-22
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cf3f8cc-234f-45e3-bd49-bff0f8acffb6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.