PL EN


2017 | 3 (15) | 21-31
Article title

Gospodarka o obiegu zamkniętym – stan obecny i perspektywy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono nową i coraz bardziej popularną koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy, CE), stanowiącą alternatywę dla liniowego modelu działalności gospodarczej opartego na taniej energii i łatwo dostępnych zasobach. Scharakteryzowano pojęcie i istotę gospodarki o obiegu zamkniętym, a także syntetycznie opisano najważniejsze inicjatywy wdrażania koncepcji CE na świecie w ujęciu makro-, mezoi mikroekonomicznym. W dalszej kolejności inicjatywy te zestawiono z działaniami podejmowanymi w tym zakresie w Polsce. Przedstawione rozważania prowadzą do generalnego wniosku, że efektywne wdrażanie koncepcji CE wymaga systemowych i wielopoziomowych zmian, łączących inicjatywy odgórne (polityczne i społeczne) z działaniami oddolnymi, realizowanymi przez przedsiębiorstwa. Co więcej, ograniczony zakres działań podejmowanych w tym obszarze w Polsce może sprawić, że polska gospodarka – silnie uzależniona od wykorzystania zasobów nieodnawialnych – napotka w przyszłości naturalne granice wzrostu, których nie będzie w stanie przezwyciężyć bez zmniejszenia zużycia surowców i ilości generowanych odpadów oraz promowania rozwiązań opartych na recyklingu
Year
Issue
Pages
21-31
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cf52fe0-8c36-4285-bfeb-fac6250fd486
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.