Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1978 | 3 | 175-181

Article title

Zastosowanie chromatografii bibułowej do identyfikacji spoiw olejnych w zabytkowych obiektach polichromowanych

Content

Title variants

EN
THE USE OF PAPER CHROMATOGRAPHY IN IDENTIFYING OIL BINDING AGENTS IN POLYCHROMED HISTORIC OBJECTS

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The method comprises the identification of oils in dried-up oil films. The following four oils used as binding agents in painting were studied: linseed oil, poppy-seed oil, nut oil and oil made from the egg yolks. The method is based on a different relation between palmitine acid and stearic acid in the above-listed oils. A separation of isolated saturated fatty acids was carried out by means o f paper chromatography. The quantitative interpretation of chromatograms was made after a densitometric method. The method was successfully employed to identify oils in samples taken from polychromed historic works of art. The samples were 10—30 mg in size.

Year

Issue

3

Pages

175-181

Physical description

Dates

published
1978

Contributors

 • mgr, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytet im. M. Kopernika Toruń
 • mgr, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytet im. M. Kopernika Toruń
 • mgr, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytet im. M. Kopernika Toruń

References

 • H e r a k l i u s z , De artibus et coloribus Romanorum, ks. III, rozdz. 24: Jak przegotować drewno przed jego malowaniem
 • Erminija ili nastciwlenije w żiwopisnom iskusstwie, sostawlennoje jeromonachom i żiwopiscem Donisiem Furnoagrafiotom 1701—1733, [w:] Trudy Kiewskoj Duchowoj Akademii, t. I, 1868 s. 293, 294, 295, 305, 312.
 • E. B e r g e r, Quellen und Technik der Fresco, 01 — und Tempera Malerei des Mittelalters, Munchen 1912.
 • Teofila kapłana i zakonnika o sztukach rozmaitych ksiąg troje, przełożył z łaciny T. Żebrowski, rozdz. XXVII: O tarciu barwideł z olejem i gumą, Krakow 1880.
 • С. С e n n i n i, Rzecz o malarstwie, Wrocław 1955.
 • E. Be r g e r , Istorija razwitija masljanoj żiwopisi. Izdatielstwo Akademii Chudożestw, SSSR, Moskwa 1961, s. 231, 342.
 • K. P a j e w s k i , Technologia i technika malarsko-lakiernicza, t. 2, PWN, Warszawa 1952, s, 8.
 • W. T r z e b n y , Biochemia tłuszczowcow roślinnych. PWRiL, Warszawa 1968, s. 112—119.
 • A. J. D r i n b e r g, Technologia substancji błonotworczych, PWN, Warszawa 1953, s. 92.
 • W. T r z e b n y , op. cit., s. 107.
 • B. S l a n s k y, Technika malarstwa, t. 1, „Arkady”, Warszawa 1960, s. 145.
 • J. F. Ra b e k , Teoretyczne podstawy fotodegradacji i fotoutleniania polimerow, „Polimery”, nr 6, 1971, s. 257.
 • C. D. N e n i t e s c u , Chemia organiczna, t. 1, PWN, Warszawa 1967, s. 787.
 • R. B i l i ń s k i , Badanie spoiw malowideł olejnych oraz mikroanalityczne metody ich identyfikacji, „Ochrona Zabytkow”, nr 1, 1969, s. 19—34.
 • J. S. Mi l l s , The Gas Chromatographie Examination o f Paint Media, Part. I Fatty Acid Composition and Identification o f Drie Oil Films, „Studies in Conservation”, vol. II, nr 2, 1966; Wh i t e , An examination o f Thomas Bardwell a Portraits-The Media, „Studies in Conservation”, 20, 1975, s. 109— 113.
 • B. R a b i s z, Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej i bibułowej do identyfikacji i analizy ilościowej olejow i kwasow tłuszczowych stosowanych w przemyśle farb i lakierow. Instytut Badawczo-Projektowy Przemysłu Farb i Lakierow, 1970.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cf60d71-8b1e-4fc2-93e8-f33fb9bc1627
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.