PL EN


2015 | 44(6) Ekonomia IX. Kształtowanie wizerunku pracodawcy | 24-36
Article title

CSR jako narzędzie budowy marki pracodawcy

Content
Title variants
EN
CSR as a Tool of Employer Branding
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie możliwości budowy silnej marki pracodawcy na podstawie założeń koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). W artykule przedstawiono istotę koncepcji CSR, a także aktualne trendy związane z postrzeganiem tej koncepcji przez świat biznesu. Omówiono również możliwe sposoby wykorzystania CSR do budowy wartości organizacji dla szerokiej palety jej interesariuszy, a w szczególności pracowników. Następnie zaprezentowano koncepcję budowy marki pracodawcy, ukazując jej rolę w budowaniu kapitału ludzkiego organizacji stanowiącego jej główne źródło przewagi konkurencyjnej. W ostatniej części artykułu pokazano, w jaki sposób marka pracodawcy może być budowana na bazie koncepcji zrównoważonego rozwoju i działania z zakresu CSR. Zaproponowano również zastosowanie rozszerzonego cyklu życia pracownika jako podstawy dla projektowania strategii zrównoważonej marki pracodawcy. Artykuł jest przeglądem literatury.
EN
An aim of considerations is to present the possibilities of a strong employer branding on the grounds of assumptions of the concept of Corporate Social Responsibility, CSR. In her article, the author presented the essence of the concept of CSR as well as the current trends connected with perception of this concept by the business world. She also discussed possible ways of the use of CSR to build organisation’s goodwill for a wide range of its stakeholders and particularly employees. Next, she presented the concept of employer branding, showing its role in building human capital of the organisation being its main source of competitive advantage. In the last part of the article, the author showed how the employer branding can be built on the basis of the concept of sustainable development and activities in the area of CSR. She also proposed application of an expended life cycle of the employee as the basis for designing the strategy of a sustainable employer’s brand. The article is a literature review.
References
 • Adamczyk M., Kubasiak M., (2009), Employer Branding – budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku pracy, (w:) Gołaczewska-Kaczan U. (red.), Czas na EB. Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Aggerholm H.K., Andersen S.E., Thomsen C. (2011), Conceptualising employer branding in sustainable organizations,“Corporate Communications: An International Journal”, No. 16(2).
 • Ambler T., Barrow S. (1996), The employer brand, “Journal of Brand Management”, No. 4(3).
 • App S., Merk J., Büttgen M., (2012), Employer Branding: Sustainable HRM as a Competitive Advantage in the Market for High-Quality Employees, “Management Revue”, No. 23(3).
 • Barrow S., Mosley R. (2005), The Employer Brand, Bringing the Best of Brand Management to People at Work, Wiley, Chichester.
 • Beckman S., Morsing M., Reich L. (2006), Strategic CSR communication: an emerging field, (w:) Morsing M., Beckmann S. (Eds.), Strategic CSR Communication, DJØF Publishing, Copenhagen.
 • Bolton S., Kim R., O’Gorman K. (2011), Corporate social responsibility as a dynamic internal organisational process: A case study.“Journal of Business Ethics”, No. 101.
 • Bowen H.R. (1953), Social responsibilities of the businessman, Harper & Brothers, New York.
 • Carroll A., Shabana, (2010), The Business Case for Corporate Social Responsibility: A Review of Concepts, Research and Practice, “International Journal of Management Reviews”.
 • Darcy C., McCarthy A., Hill J., Grady G. (2012), Work-life balance: One size fits all? An exploratory analysis of the differential effects of career stage, “European Management Journal”, No. 30(2).
 • Dahlsrud A. (2008), How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions, “Corporate Social Responsibility & Environmental Management”, Vol. 15, No. 1.
 • Friedman M. (1970), The social responsibility of business is to increase its profits, “The New York Times Magazine”, 13 October.
 • Haugh H.M., Talwar A. (2010), How do corporations embed sustainability across the organization?, “Academy of Management Learning & Education”, Vol. 9, No. 3.
 • Institute of Chartered Accountants in England and Wales (2007), Corporate Responsibility and the Modern Business Leader Report, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, London.
 • Jenner S.J., Taylor S. (2008), Employer branding – fad or the future of HR?, (w:) Employer branding. The latest fad or the future of HR?, research insight, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
 • Jezierska J. (2013) Employer branding po sąsiedzku, czyli jak buduje się wizerunek w toruńskiej korporacji Neuca za pomoca AIESEC, Zarządzanie XL, „Zeszyty Naukowe”, nr 413.
 • Kashikar-Rao M. (2014), Role of CSR in Employer Branding: Emerging Paradigm, Review of HRM, Vol. 3, April, Proceedings of 4th National Conference on Human Resoure Management, NCHRM.
 • Kim H.-R., Lee M., Lee H.-T. Kim N.-M. (2010), Corporate social responsibility and employeecompany identification, “Journal of Business Ethics”, Vol. 94, No. 4.
 • Martin G. (2008), Employer branding – time for some long and ‘hard’ reflections?, w: Employer branding. The latest fad or the future of HR?, Research Insight, Chartered Institute of Personel and Development, London.
 • McWilliams A., Siegel D., Wright P.M. (2006), Corporate Social Responsibility: Strategic Implications,“Journal of Management Studies”, Vol. 43, No. 1.
 • Minchington B. (2010), The employer brand manager’s handbook, Torrensville, Collective Learning.
 • Moroko L., Uncles M.D. (2008), Characteristics of successful employer brands, “Journal of Brand Management”, Vol. 16, No. 3.
 • Nidumolu R., Prahalad C.K., Rangaswami M.R. (2009), There’s no alternative to sustainable development. Why sustainability is now the key driver of innovation, “Harvard Business Review”, September.
 • Perreault Jr W.D., McCarthy E.J. (2002), Basic Marketing: A Global-Managerial Approach, Boston, McGraw-Hill Irwin.
 • Preuss L., Haunschild A., Matten D. (2009), The rise of CSR: implications for HRM and employee representation, “The International Journal of Human Resource Management”, Vol. 20, No. 4.
 • Raubenheimer K., Rasmussen E., (2014), Employee-focused Corporate Social Responsibility in practice: Insights from managers in the New Zealand and Australian financial sector, “New Zealand Journal of Employment Relations”, Vol. 38, No. 3.
 • Rodrigo P., Arenas D. (2008) Do Employees Care About CSR Programs? A Typology of Employees According to their Attitudes, “Journal of Business Ethics”, No. 83.
 • Senge P., Smith B., Kruschwitz N., Laur J., Schley S. (2008), The Necessary Revolution, Nicholas Brealey Publishing, London/Boston, MA.
 • Turban D.B., Cable D.M. (2003), Firm reputation and applicant pool characteristics, “Journal of Organizational Behavior”, No. 24(6).
 • Werbach A. (2009), Strategy for Sustainability, Harvard Business Press, Cambridge, MA, July.
 • Wierciński S. (2011), CSR jako przedsięwzięcie biznesowe, „Master of Business Administration”, nr 2(112).
 • Van Marrewijk M. (2003), Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: Between agency and communion, “Journal of Business Ethics”, No. 44.
 • Zaugg R.J. (2009), Nachhaltiges Personalmanagement Eine neue Perspektive und empirische Exploration des Human Resource Management, Gabler, Wiesbaden.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cf87890-fadf-49fe-80fe-e172522c2499
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.