PL EN


2013 | 6 | 101-134
Article title

Zarys struktury ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w zasobie Oddziału IPN w Lublinie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
author
References
 • Fedorowicz Wojciech. 2005. Charakterystyka Wydziału „C” KW MO w Białymstoku oraz próba określenia stanu zachowania akt i kartotek. W Z archiwum IPN, t. 1. Warszawa.
 • Jałtuszyk Beata. 2005. Pomoce ewidencyjne do materiałów archiwalnych Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów. W Z archiwum IPN, t. 1. Warszawa.
 • Postołowicz Leszek. 2005. Kartoteka ogólnoinformacyjna Służby Bezpieczeństwa. W Z archiwum IPN, t. 1. Warszawa.
 • Zieliński Antoni. 2010. „Przykłady dokumentacji wytworzonej przez pion ewidencji operacyjnej SB w latach 1972-1990 i jej wykorzystanie do badań naukowych”. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 3.
 • Zieliński Antoni. 2012. „Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z 13 lutego 1945 r. Analiza krytyczna dokumentu”. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 5.
 • Komaniecka Monika. 2006. Organizacja i funkcjonowanie kartotek ogólnoinformacyjnej i zagadnieniowej aparatu bezpieczeństwa. W Wokół teczek bezpieki - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze. Kraków.
 • Komaniecka Monika. 2006. Dzienniki korespondencyjne, rejestracyjne, archiwalne i koordynacyjne jako źródło historyczne. W Wokół teczek bezpieki - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze. Kraków.
 • Milczanowski Piotr. 2006. Specyfika struktury organizacyjnej Archiwum MSW. W Wokół teczek bezpieki - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze. Kraków.
 • Zając Ewa. 2006. Ślad pozostaje w aktach. Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania ewidencji operacyjnej w latach 1962-1989. W Wokół teczek bezpieki - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze. Kraków.
 • Drzymała Paweł. 2006. „Charakterystyka kartoteki zagadnieniowej na podstawie materiałów Wydziału «C» KW MO w Poznaniu”. Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 1.
 • Drzymała Paweł. 2008. Zarys struktury ewidencji ogólnoinformacyjnej Sekcji II Wydziału „C” KW MO/WUSW w Poznaniu. W Z archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Studia nad zasobem. Warszawa-Poznań.
 • Piłat Joanna. 2006. Zasady prowadzenia, funkcjonowanie oraz rola ewidencji operacyjnej SB z uwzględnieniem przydatności zachowanych materiałów ewidencyjnych w bieżącej pracy Instytutu Pamięci Narodowej. W W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Łódź-Toruń.
 • Koller Stanisław. 2011. „Brakowanie i niszczenie dokumentacji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1956-1990)”. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 4.
 • Ostrowska Katarzyna. Mariusz Żuławnik. 2011. „Niszczenie kartotek Biura «C» MSW w latach 1989-1990”. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 4.
 • Peterman Radosław. 2006. „Rozkaz - zniszczyć!”. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 1-2.
 • Ruzikowski Tadeusz. 2010. „Zarys historii Zintegrowanego (Zautomatyzowanego) Systemu Kartotek Operacyjnych resortu spraw wewnętrznych”. Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej 3.
 • Zając Ewa. 2003. „Akta operacyjne Służby Bezpieczeństwa - wybrane problemy warsztatowe w świetle przepisów i procedur obowiązujących w pionie «C»”. Zeszyty Historyczne WiN-u 19-20.
 • Musiał Filip. 2006. Zamiast wprowadzenia: archiwalia komunistycznego aparatu represji. W Wokół teczek bezpieki - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1cfb6b7f-8c2e-4d11-968b-9602c7e22dc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.