Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 60(3) Turystyka IV | 5-17

Article title

Odmienność znaczeniowa spożywania kawy w rożnych kulturach

Content

Title variants

EN
Distinctive Meaning of Coffee Consumption in Different Cultures

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego opracowania jest analiza różnorodności znaczeniowej kawy w procesie komunikacji międzykulturowej. Przegląd doniesień literaturowych, raportów opublikowanych przez ośrodki badawcze, wywiadów i zawartości strona internetowych stanowi tło dla analizy badania własnego. Różnorodność gatunków kawy, sposobów jej przyrządzania i konsumpcji, oraz związane z jej spożyciem obyczaje stanowią współcześnie jedne z bardziej znaczących zjawisk ekonomicznych i społecznych. Kawie, od chwili jej odkrycia, towarzyszy wiele znaczeń kulturowych. Ze względu na swoje właściwości odgrywała one szczególną rolę w różnych kręgach społecznych, zawodowych, etnicznych i religijnych. Kawa od zawsze skupiała wokół siebie ludzi, a jej przyrządzanie wymagało zazwyczaj uwagi i czasu, a często także określonych rytuałów. Obecnie kawa należy do najbardziej rozpowszechnionych używek na świecie. Coraz częściej podejmuje się badania w kontekście jej walorów zdrowotnych, a zwyczaj jej picia nieustannie się rozpowszechnia.
EN
The purpose of this paper is to present an overview of the many aspects of coffee in intercultural communication. The article is based on a literature review and a two-stage survey research, carried out to obtain information on the current consumption of coffee and its perceived role in the business and hospitality environments, as well as to gauge the recognition of its intercultural character. Coffee is one of the most significant global economic and cultural phenomena, and traditional coffee-related rituals are often successfully adopted throughout the world. Since its discovery, coffee drinking has quickly gained specific cultural significance, associated with social emancipation and free exchange of ideas. More and more research highlights its health benefits. In hospitality and business coffee remains the prime choice at meetings and as a welcome drink, integrating tradition and modern lifestyle.

Contributors

author
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Warszawa
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Warszawa

References

 • Boniface P. (2003), Tasting tourism: travelling for food and drink. Tasting tourism: travelling for food and drink, Ashgate Publishing Ltd., Abingdon.
 • Drewnowska B. (2013), Espresso nie tylko z kawiarni, „Rzeczpospolita”, 19.12.
 • Ellis M. (red.) (2016), Eighteenth-Century Coffee-House Culture, Routledge, Abingdon.
 • Gavin D. (2013), Starbucks Exceptionalism: An Institutional Ethnographic Exploration of Coffee Culture in America. “Journal of Psychological Issues in Organizational Culture”, Vol. 4, No. 3.
 • Hutchins T. (2017), Coffee Culture, Lulu Press.
 • Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych (INSE) (2013), Raport-rynek kawy w Polsce, Łódź.
 • Jezernik B. (2011), Kawa, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Jolliffe L. (2010), Coffee culture, destinations and tourism, Channel View Publications, Bristol.
 • Juszczyk M. (2011), Zastosowanie badań marketingowych do analizy konsumentów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660.
 • Kall J. (2001), Silna Marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa.
 • Koniewski M. (2012), Świadomość marki a lojalność konsumentów, PMR Research, Kraków, http://www.research-pmr.com/pl/a17/swiadomosc-marki-a-lojalnosc-konsumentow [dostęp: 15.04.2015].
 • Lenart B., Sikora T. (2000), Preferencje konsumenckie kawy w aspekcie jej jakości, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, Vol. 2(27).
 • Nehlig A. (1999), Are we dependent upon coffee and caffeine? A review on human and animal data, “Neuroscience Biobehavioral Reviews”, No. 23.
 • Ogólnopolskie Badania Kawowych Preferencji Polaków MK Cafe (2011), http://caffeprego.pl/wydarzenia/wydarzenia/wyniki_%22ogolnopolskiego_badania_kawowych_preferencji_polakow%22,_przeprowadzonych_przez_marke_mk_cafe_d8253_pol.html [dostęp: 20.03.2014].
 • Przybyłowski P. (red.) (2008), Towaroznawstwo artykułów spożywczych, cz. I, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • Putnam, R.D. (2000), Bowling alone : the collapse and revival of American community, Simon & Schuster, New York.
 • Radomski M. (2013), Duńskie królestwo kawy, https://www.unityline.pl/blog/blog/2013/05/10/dunskie-krolestwo-kawy/ [dostęp: 12.06.2014].
 • Royal Botanic Gardens, Kew (2014), http://www.kew.org/science-conservation/plants-fungi/coffea-arabica-arabica-coffee [dostęp: 20.09.2014].
 • Rusinek-Prystupa E., Samolińska W. (2013), Preferencje konsumenckie dotyczące spożycia herbaty i kawy wśród respondentów zamieszkałych w Lublinie i okolicach - doniesienia wstępne, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 94(3).
 • Socha M. (2015), Kawowy guru, https://kawowy.guru/ [dostęp: 05.08.2016].
 • Szymula M., Ratajczak J. (2010), Raport - Rynek herbaty i kawy, „Poradnik Handlowca”, nr 9, http://www.poradnikhandlowca.com.pl [dostęp: 30.07.2014].
 • Tkaczyk J. (2012), Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec.
 • Tucker C.M. (2017), Coffee Culture: Local Experiences, Global Connections, Routledge, New York/London.
 • Turek T., Ratajczak J. (2010), Inquiry, Market Research, Raport − Rynek kawy i herbaty, „Poradnik Handlowca”, nr 9, http://www.poradnikhandlowca.com.pl [dostęp: 30.07.2014].
 • Unowsky D. (2016), Stimulating Culture. Coffee and Coffeehouses in Modern European History. “Journal of Urban History”, Vol. 42, Iss. 4.
 • Urban W., Siemieniako D. (2008), Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wasilewski D. (2003), U źródeł kawy, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, nr 5.
 • Zwyczaje picia kawy na świecie (2016), Focus.pl, 18.02., https://www.focus.pl/artykul/zwyczaje-picia-kawy-na-swiecie [dostęp: 05.08.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1cfcd9c4-0aaa-45cc-984a-53585f9a99a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.