PL EN


2010 | 10 | 89-102
Article title

Struktura wielkości prywatnych majątków ziemskich w powiecie sieradzkim przed I wojną światową

Content
Title variants
EN
The size and structure of private landed estates in Sieradz district before the First World War
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Before the First World War, Sieradz District was a part of Kalisz Gubernya, and formed the western boundary of Łódź industrial region. Its peripheral location both within the gubernya and in relation to Łódź industrial region, as well as the fact that it was rather late in obtaining rail connections with other parts of the country, consolidated the agricultural character of this district. In 1911 there were 131 private landed estates above 50 ha each. Not all of them were fully owned by their landlords – many were encumbered by debts. According to rough estimates, the landlords formed a group constituting about 0.5% of the district’s population. The majority of the estates (55.7) were medium-sized, with areas between 101–500 ha; 24.4% of the estates were large, from 501 ha to 1000 ha, 13% were small estates up to 100 ha, and only 6.9% had areas between 1000 ha and 2000 ha.
Year
Issue
10
Pages
89-102
Physical description
Contributors
 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Andrysiak E., Walczak K., Józef Leopold z Rzepiszewa i jego biblioteka (przyczynek do dziejów księgozbiorów ziemiańskich), ,,Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi, Dobra Biskupice, sygn. 2, 4.
 • Bacewicz J. M. (red.), Mapa szczegółowa Królestwa Polskiego z podziałem na gubernie i 84 powiaty, Warszawa 1907, Reprint, Kraków 2005.
 • Bandurka M., Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku, Łódź 1995.
 • Bartosiewicz B., Antoni Adam Leopold – rozmowa z ostatnim przedwojennym właścicielem Rzepiszewa, ,,Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7.
 • Chlebowski B., Walewski W. (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 10, 14, Warszawa 1889–1895.
 • Choma R., Zmiany własnościowej struktury agrarnej guberni kaliskiej w latach 1864–1914, ,,Rocznik Kaliski” 1968, t. 1.
 • Chwalewik E., Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 2, Warszawa–Kraków 1926.
 • Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami S. Orgelbranda, t. 13, Warszawa 1902.
 • Epsztein T., Polska własno ziemska na Ukrainie (gubernia kijowska, podolska i wołyńska) w 1890 r., Warszawa 2008.
 • Historia Polski w liczbach, t. 2, Gospodarka, Warszawa 2006.
 • Jędras M., Józef Leopold z Rzepiszewa (1860–1923), ,,Na Sieradzkich Szlakach” 1995, nr 3.
 • Klemantowicz D., Region łódzki jako ośrodek przemysłu metalowo-maszynowego Królestwa Polskiego w latach 1864–1914, Łódź 2008.
 • Klemantowicz D., Większa własno ziemska okolic Szadku w okresie międzywojennym, ,,Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7.
 • Kukulski J., Donacje paskiewiczowskie w okresie reform agrarnych, Kielce 1987.
 • Kukulski J., Generałowie carscy i ich majątki ziemskie w Królestwie Polskim (1835–1920), Warszawa 2007.
 • Leopold A. (B. K.), Leopold Antoni Adam [w:] Ziemianie polscy XX wieku, cz. 4, Warszawa 1998.
 • Leopold A., Rzepiszew – rys historyczny, „Biuletyn Szadkowski” 2002, t. 2.
 • Nasarski P. E., Effenberger E. (red.), Lodz „Gelobtes Land”. Von deutscher Tuchmachersiedlung zur Textilmetropole im Osten. Dokumente und Erinnerungen, Berlin–Bon 1988.
 • Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim rok 1910, oprac. A. R. Sroka, Warszawa 1910.
 • Przewodnik po guberni kaliskiej, oprac. L. V. Jacques, S. Graeve, cz. 1–2, Warszawa 1912.
 • Rudnicki S., Ziemiaństwo, [w:] Żarnowski J. (red.), Społeczeństwo polskie w XX wieku, Warszawa 2003.
 • Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego ze wskazaniem ostatniej stacji pocztowej, Warszawa 1912.
 • Śmiałowski J., Przemiany gospodarcze w rolnictwie, rozwój miast i przemysłu w latach zaborów, [w:] Śmiałowski J. (red.), Szkice z dziejów sieradzkiego, Łódź 1977.
 • Śmiałowski J., Sieradzkie w latach zaborów, [w:] Województwo sieradzkie. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, Łódź–Sieradz 1980.
 • Śmiałowski J., Zduńska Wola. Monografia miasta do 1914 r., Łódź 1974.
 • Z Sieradza przez Zduńską Wolę , Łask, Pabianice i Rzgów do Łodzi, oprac. L. V. J., Warszawa 1909.
 • Zielińska T., Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d007693-9bff-4f06-a14f-d2cb2a1e0ad7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.