PL EN


2013 | 62 | 3 | 31-50
Article title

Sport Mega Events and the Need for Critical Sociological Research: the Case of Euro 2012

Content
Title variants
PL
Wielkie imprezy sportowe i potrzeba krytycznej refleksji socjologicznej: przypadek Euro 2012
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Euro 2012 was the first Sport Mega Event held in Poland. It has been presented in public discourse in Poland as unprecedented opportunity for modernization and unquestionable success. However, looking at a multitude of data concerning the political, economic and social consequences of the event, allows putting these opinions into question. The paper discusses these topics using the numbers and information from various resources, considering also uncritical support of political circles and mainstream media for the idea of hosting Euro 2012, as well as lack of critical scrutiny of academic circles into the real costs of the event.
PL
Euro 2012 było pierwszą Wielką Imprezą Sportową zorganizowaną w Polsce. W publicznym dyskursie prezentowano ją jako bezprecedensową szansą na modernizację oraz niekwestionowany sukces. Jednak, spojrzenie na różnorodne dane dotyczące politycznych, gospodarczy i społecznych konsekwencji tego wydarzenia stawia pozwala zakwestionować te opinie. Artykuł podnosi te zagadnienia wykorzystując dane liczbowe i informacje z różnych źródeł, rozważając także bezkrytyczne poparcie głownonurtowych mediów i kół politycznych dla organizacji imprezy, jak również brak krytycznej refleksji kręgów akademickich nt. realnych kosztów imprezy.
Year
Volume
62
Issue
3
Pages
31-50
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Alegi, P., [2008], ‘A nation to be reckoned with’: the politics of World Cup stadium construction in Cape Town and Durban, “African Studies”, 67(3).
 • Borowski, J., ed.,[ 2010], IMPACT. Report on the impact of preparations for and organization of UEFA Euro 2012 on Polish economy, 2012.PL. Available at: http://static.2012.org.pl/images/stories/pdf/impact_ang.pdf (Accessed: 04.06.2013).
 • Borzyszkowski,, [2012] Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce – wstępna ocena, “Turystyka Kulturowa”, nr 9.
 • Brand Finance, [2012], Brand Finance Journal. Top 100 Nation Brands 2012. Available at: http://brandfinance.com/knowledge_centre/journal/brand-finance-journal-nation-brand-100-issue (accessed 2nd May 2013).
 • Burawoy, M., [2009], Public sociology in the age of Obama “Innovation. The European Journal of Social Science Research”, 22(2).
 • Burszta, W., Czubaj, M., [2011], Stadion-miasto-kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej, Warszawa: Obserwatorium Kultury, Narodowe Centrum Kultury.
 • Chan, G., Yu, Y. and Klauser, F., [2009], Governing security at the 2008 Beijing Olympics “International Journal of the History of Sport”, 26(3).
 • Cieślak, G., 2011, Euro [2012] – system kontroli i identyfikacja zagrożeń w kontekście zagrożeń terrorystycznych, (in:) K. Liedel. P. Piasecka (eds.) Bezpieczeństwo mistrostw Europy w piłce nożnej, Warszawa: Difin.
 • Cornelissen, S., Swart K., [2006], The 2010 Football World Cup as a political construct: the challenge of making good on an African promise “Sociological Review”, vol. 54, issue supplement s2.
 • Cornelissen, S., [2012], Our struggles are bigger than the World Cup’: civic activism, state-society relations and the socio-political legacies of the 2010 FIFA World Cup, “The British Journal of Sociology” 63 (2).
 • Daszkiewicz, N., Wasilczuk, J.E., [2011], EURO 2012. Czy mała firma na pomorzu może zyskać? Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 • Deloitte, 2012] Project management of strategic projects for Poland. Estimated benefits of the project management approach adopted by PL.2012 to the Polish preparations for UEFA EURO 2012TM. Available at: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Project_management_of_strategic_projects_Poland_Euro2012_EN.pdf (accessed: 1st September, 2013).
 • Ekstraklasa,, [2013], Statystyki T-Mobile Ekstraklasa za sezon 2012/2013. Available at: http://ekstraklasa.org/index.php#statystyki (accessed 2nd May 2013).
 • Flyvbjerg, B., Bruzelius, N. and Rothengatter, W., [2003], Megaprojects and Risk, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Giulianotti, R., Klauser, F.R., [2010], Security governance and sport mega-events: towards an interdisciplinary research agenda “Journal of Sport and Social Issues”, 34(1).
 • Giulianotti, R., Klauser, F., [2011], Introduction: Security and Surveillance at Sport Mega Events, “Urban Studies”, vol. 48, no 15.
 • Gratton, Ch., Shibli, S., Coleman, R., [2006], The economic impact of major sports events: a review of ten events in the UK “Sociological Review”, vol. 54, issue supplement s2.
 • GUS (National Statistical Office), [2012], Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca oraz jej wykorzystanie w I półroczu 2012 roku, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Available at: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_wykorzyst_bazy_nocleg_w_1pol_2012.pdf (accessed: 1st September, 2013).
 • GUS (National Statistical Office), [2013], Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2012 roku, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Available: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_wykorzystanie_turystycznych_obiektow_noclegowych_2012.pdf (accessed: 1st September, 2013).
 • Hall, C.M., [2006], Urban entrepreneurship, corporate interests and sports mega-events: the thin policies of competitiveness within the hard outcomes of neoliberalism “Sociological Review”, vol. 54, issue supplement s2.
 • Horne, J., Manzenreiter, W., [2006], An introduction to the sociology of sports mega-events “Sociological Review”, vol. 54, issue supplement s2.
 • Jedel, J., [2012], EURO 2012 jako czynnik rozwoju ekonomicznego województwa pomorskiego, Warszawa: BEL Studio.
 • Judt, T.,, [2005], Postwar. A History of Europe Since 1945, New York: The Penguin Press.
 • Kasimati, E., [2003], Economic aspects and the Summer Olympics: a review of related research’, International Journal of Tourism Research, vol. 5: pp. 433–444.
 • Klauser, F., [2008], FIFA land 2006TM: Alliance between security politics and business interests for Germany’s city network, (in:) Architectures of Fear, Barcelona: Centre of Contemporary Culture of Barcelona, Barcelona.
 • Klauser, F., [201], The Exemplification of ‘Fan Zones’: Mediating Mechanisms in the Reproduction “Urban Studies”, vol. 48, no 15.
 • Klauser, F., [2012], Interpretative Flexibility of the Event-City: Security, Branding and Urban Entrepreneurialism at the European Football Championships 2008, “International Journal of Urban and Regional Research”, 36(5).
 • Kokot, M., Karbowiak, M., 2012, Stadiony bez dna “Gazeta Wyborcza”, 02.11. Available at: http://wyborcza.pl/magazyn/1,129625,12785503,Stadiony_bez_dna.html (accessed 2nd May 2013).
 • Kozak, M.W.,, [2010], Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata?, “Studia regionalne i lokalne”, 1 (39).
 • Krawczyk, Z., [2011], Polityczne i kulturowe walory EURO 2012, (in:) I. Michałków, J. Kariagin (eds.) Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Społeczne Towarzystwo Polska-Ukraina.
 • Kryłowicz, M. (et al.), [2011]. Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – Euro 2012. Stan obecny i perspektywy, Poznań: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.
 • Kuraś, B., [2013]. Igrzyska 2022. Polska i Słowacja ze wspólnym komitetem „Gazeta Wyborcza”, 15.09. http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,14610100,Igrzyska_2022__Polska_i_Slowacja_ze_wspolnym_komitetem.html (accessed 1st September, 2013).
 • Michałków, I., Kariagin J., [2011], Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Społeczne Towarzystwo Polska-Ukraina, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Lee, C.-K. and Taylor, T., [2005], Critical reflections on the economic impact assessment of a mega-event: the case of 2002 FIFA World Cup “Tourism Management”, 26(4).
 • Liedel, K. (ed.), [2007], Euro 2012 w cieniu terroryzmu, Warszawa: Collegium Civitas.
 • Liedel, K. Piasecka, P., [2011], Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Euro 2012, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Matheson, V.A., Baade, R.A., [2004a], Mega-Sporting Events on Developing Nations: Playing the Way to Prosperity? “The South African Journal of Economics”, 72(5).
 • Matheson, V.A., Baade, R.A.,, [2004b], Mega-Sporting events in developing nations: playing mega-events “Australian Economic Review”, 39(4).
 • Ministry of Culture and National Heritage to promote its efforts (2012) Chopin ciekawszy niż Euro 2012? 19.08. Available at: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/chopin-ciekawszy-niz-euro-2012-3193.php (accessed: 1st September, 2013).
 • Ministry of Sport and Tourism, [2012], The Polish effect – the success of Euro 2012 beyond expectations, 21.11. http://en.msport.gov.pl/article/the-polish-effect-the-success-of-euro-2012-beyond-expectations
 • Munoz, F., [2006], Olympic urbanism and Olympic Villages: planning strategies in Olympic host cities, London 1908 to London 2012 “Sociological Review”, vol. 54, issue supplement s2.
 • Noll, R.G., Zimbalist, A.S., [1997], Sports, Jobs and Taxes: Economic Impact of Sports Teams and Facilities, Washington, DC: Brookings Institution Press.
 • Osowski, J., [2013], Kolejka na Okęcie ma już rok. Zmarnowano miliony złotych, Gazeta Wyborcza, 04.06. Available at: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,14031636,Kolejka_na_Okecie_ma_juz_rok__Zmarnowano_miliony_zlotych.html#BoxSlotII3img (accessed 4th of June, 2013).
 • Polskie Radio, [2012a], Rozmowa z prof. Markiem Belką, 19.06. Available at: http://www.polskieradio.pl/7/259/Artykul/628967 (accessed: 1st September, 2013).
 • Polskie Radio, [2012b] TVP straci na Euro “dziesiątki” milionów złotych “Salon Polityczny Trójki”, 22.06. Available at: http://www.polskieradio.pl/9/299/Artykul/631179,TVP-straci-na-Euro-dziesiatki-mln-zl (accessed: 1st September, 2013).
 • Roche, M.,, 2000, Mega-events and Modernity: Olympics and Expos in the Growth of Global, London: Routledge.
 • Rogal, A., Borusiewicz, K., [2012], W ostatniej chwili skreślony w listy wolontariuszy, Gazeta.pl, 11.05. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11700496,W_ostatniej_chwili_zostal_skreslony_z_listy_wolontariuszy_.html
 • Salome M., [2006], UEFA Euro 2004TM Portugal: The social construction of a sports mega-event and spectacle, “Sociological Review”, vol. 54, issue supplement s 2.
 • Siegfried, J., Zimbalist, A., [2006], The Economic Impact of Sports Facilities, Teams and Mega-Events “The Australian Economic Review”, vol. 39, no. 4.
 • Skwirowski, P., [2012a] Euro 2012, UEFA i podatki, Gazeta Wyborcza, 04.03.2012. http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,11282864,Euro_2012__UEFA_i_podatki.html
 • Skwirowski, P., [2012b], Euro dało kopa polskiej gospodarce. Kopa w górę “Gazeta Wyborcza”, 22.11. Available at: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,12901248,Euro_2012_dalo_kopa_polskiej_gospodarce__Kopa_w_gore.html (accessed 2nd May 2013).
 • Szymielewicz, K., [2012], Panoptykon o Euro 2012: „Bezpieczeństwo to świetny wytrych”, “Dziennik Opinii Krytyki Politycznej”, 05.07. Available at: http://www.krytykapolityczna.pl/Serwissportowy/PanoptykonoEuro2012-Bezpieczenstwo-toswietnywytrych/menuid-308.html (accessed: 1st September, 2013).
 • Tetłak, K., Molenaar, D., [2012a,] Tax exemptions for Euro 2012 in Poland and Ukraine , “European Taxation”, 52(6).
 • Tetłak, K., [2012b], The tax regime for UEFA EURO 2012, “Global Sports Law and Taxation Reports”, 3(1): 8–11.
 • Urban, A. (red.), [2009], Podnoszenie kompetencji policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – Euro 2012, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 • Wasilczuk, Julita, E., Zawadzki, K., [2011], EURO 2012. Czy ten mecz można wygrać. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Weszło,, 2012, Na stadionie we Wrocławiu bardziej opłaca się nie robić nic, 19.10. Available: http://www.weszlo.com/news/12372-Na_stadionie_we_Wroclawiu_bardziej_oplaca_sie_nie_robic_nic (accessed: 1st September, 2013).
 • Whitson, D., Horne, J., [2006], Underestimated costs and overestimated benefits? Comparing the outcomes of sports mega-events in Canada and Japan “Sociological Review”, vol. 54, issue supplement s2.
 • Wojtczuk, M., 2013, Ministerstwo Sportu straciło miliony na koncercie Madonny, Gazeta.pl, 08.05. Available at: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,13870695,Min__Sportu_stracilo_miliony_na_koncercie_Madonny.html#BoxSlotII3img (Accessed 22 Julty 2013).
 • Woźniak, W., ]2013], Polish Football under Transition: Catch-up Modernization Gone Wrong, (in:) D. Hynes, A. Kiernan (eds.) Football and its Communities, Oxford: Interdisciplinary Press.
 • Xu, X., [2006], Modernizing China in the Olympic spotlight: China’s national identity and the 2008 Beijing Olympiad, “Sociological Review”, vol. 54, issue supplement s 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d010750-f0a8-4f31-a8c3-530d24727bd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.