PL EN


2013 | 61 | 8: Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka | 75-88
Article title

Parties du corps dans la langue de spécialité – problème de traduction automatique

Authors
Title variants
PL
Części ciała w języku specjalistycznym – problem tłumaczenia automatycznego
Languages of publication
FR
Abstracts
EN
The article concentrates on the problem of automatic translation of specialist texts which often include the nouns referring to parts of the body but used in the narrowed technical context. The author discusses a few most often used nouns and examines how a group of chosen automatic translators available on-line cope with their appropriate translation into Polish. Simultaneously, the author proposes how some problems which appear in the process of automatic translation can be solved with the help of the object oriented approach, where the main role is ascribed to object classes presented in the appropriate frame.
PL
Artykuł porusza problem tłumaczenia automatycznego tekstów specjalistycznych, w których często pojawiają się rzeczowniki określające części ciała, lecz używane w zawężonym kontekście technicznym. Autorka koncentruje się na kilku najczęściej pojawiających się rzeczownikach i bada, w jaki sposób radzą sobie z ich prawidłowym tłumaczeniem na język polski wybrane translatory automatyczne dostępne online. Autorka przedstawia jednocześnie, w jaki sposób można rozwiązać tego typu problemy pojawiające się w tłumaczeniu automatycznym za pomocą metody zorientowanej obiektowo, w której zasadniczą rolę odgrywają klasy obiektowe ujęte w odpowiedni kadr pojęciowy.
Contributors
author
 • Instytut Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego
References
 • Banyś Wiesław, 2002a, Bases de données lexicales électroniques – une approche orientée objets. Partie I: Ouestions de modularité, Katowice, [in :] Neophilologica 15, 7-28
 • Banyś Wiesław, 2002b, Bases de données lexicales électroniques – une approche orientée objets Partie II: Questions de description, Katowice, [in :] Neophilologica 15, 206-248
 • Banyś Wiesław, 2005, Désambiguïsation des sens des mots et repésentation lexicale du monde, [in :] Neophilologica 17, 57-76
 • Czekaj Anna, 2011, Question de métonymie dans la traduction automatique, Katowice, [in :] Neophilologica 23, 136-149
 • Grigowicz Anna, 2007, Problème d’héritage sémantique dans la description des parties du corps, Katowice, [in :] Neophilologica 19, 37-46
 • Gross Gaston, 1994a, Classes d’objets et description des verbes, [in :] Langages 115, 15-30.
 • Gross Gaston, 1994b, Classes d’objets et synonymie. Annales Littéraires de l’Université de Besançon, Série Linguistique et Sémiotique 23, 93-102.
 • Gross Gaston., 1995, Une sémantique nouvelle pour la traduction automatique: les classes d’objets. [in :] La Tribune des industries de la langue et de l’information électronique, 17-19
 • Gross Gaston, Mathieu-Colas Michel, 2001, Description de la langue de la médecine, Meta : journal des traducteurs, vol. 46, no 1, 68-81.
 • Minsky Marvin, 1975, A Framework for Representing Knowledge. [in :] P.H. Winston, C. Brown (red.).
 • Schank Roger, Abelson Robert, 1977, Scripts, Plans, Goals and Understanding, An inquiry into human knowledge structure. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Śmigielska Beata, 2007, Remarques sur la traduction automatique et le contexte, [in :] Neo¬philologica 19, 253-267.
 • Śmigielska Beata, 2011, Rôle et description du contexte dans la traduction automatique des textes – approche orientée objets, [in :] Romanica Cracoviensia 2011/11, Kraków, 422-432
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d01ca0d-0b42-47fd-b072-daa38cfcc06c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.