PL EN


2009 | 09 | 37-63
Article title

Z 49 lat pracy duszpasterskiej 14 lat w Szadku – ks. Edward Lidtke

Authors
Content
Title variants
EN
49 years of ministration, with 14 years in Szadek – father Edward Lidtke
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Father Edward Lidtke (1879–1951), before becoming a parish-priest in Szadek, had already spent 32 years in pastoral work, first as curate and prefect in Pabianice (1902–1907) and Kalisz (1907–1914), and them as parish-priest in Kłobia (1914–1920), Chełmce (1920–1924), Grodziesze Wielkie (1924–1926), Dembe (1926-1933), Warta (1933–1934). Five and a half years of his 14-year office in Szadek (1934–1948) fell on World War II and German occupation in Poland. In the pre-war period he strove to provide ministerial services to all parishioners and religions education to all children and young people. He also took great care of the parish church – had it painted inside and had new Stations of the Cross fitted in. He also looked after the financial matters of the parish. He remained in the parish during the war but had to sign the German nationality list. He could not perform his religions duties officially, only conspiratorial ministration was possible. After the war he undertook work on revival of religious life in the parish, but his wartime act made it difficult. In response to repeated suggestions from the bishop of Włocławek he resigned from this parish in 1948 and moved to Iwanowice, where he was the parish-priest until the end of his life.
Keywords
Year
Issue
09
Pages
37-63
Physical description
Contributors
 • Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
References
 • Archiwum Akt Nowych w Warszawie, sygn. 387/31.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta personalne ks. Edwarda Lidtke, sygn. pers. 180, 86 k.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta personalne ks. W. Romańskiego, b. sygn., k. nlb.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Kronika ko cielna Kalisza, t. 5, 1919–1926, s. 507.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta parafii Dembe (1921–1937), sygn. par. 29, k. 24-31v.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta parafii Godziesze Wielkie (1921–1939), sygn. par. 65, k. 15–27v.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta parafii Kłobia (1920–1938), sygn. par. 96, k. 66.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta parafii Szadek (1920-1939), sygn. par. 198, k. 201–259v.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta parafii Iwanowice 1945–1967, b. sygn., nlb.
 • Archiwum Kurii Diecezjalnej we Włocławku, Akta parafii Szadek 1945–1955, b. sygn., k. nlb.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Ankieta strat wojennych diecezji włocławskiej w l. 1939–1945 (przeprowadził ks. S. Librowski), t. 2, s. 251–253.
 • Archiwum parafii Chełmce, Kronika parafii Chełmce, t. 1–3, b. sygn.
 • Archiwum parafii Chełmce, Kronika chóru parafii Narodzenia NMP w Chełmcach, b. sygn.
 • Archiwum parafii Chełmce, Kronika Straży Ogniowej w Chełmcach, b. sygn.
 • Archiwum parafii Chełmce, Wspomnienia ks. Lidtke o pracy w Chełmcach, b. sygn.
 • Archiwum parafii Iwanowice, Kronika parafialna parafii rzym.-kat. w Iwanowicach, s. 17 (rps).
 • B., Warta (pow. sieradzki). Po egnanie duszpasterza, „Tygodnik Polski” (Włocławek) 1934, t. 2.
 • Bedyński K., Posługa niektórych kapelanów więziennych do 1953 r. na terenie obecnej diecezji kaliskiej, [w:] Rola nowo powstałych parafii w kształtowaniu postaw moralnych i patriotycznych w środowisku wielkomiejskim na podstawie parafii w. Ap. Piotra i Pawła w Kaliszu, Kalisz 2007.
 • „Catalogus ecclesiarum... dioecesis Wladislaviensis seu Calissiensis pro anno Domini” 1915, 1920, 1923, 1925.
 • „Catalogus ecclesiarum... dioecesis Wladislaviensis pro anno Domini” 1927.
 • Flak B. A., K szka S. (red.), W koronie. Dziedzictwo wiary i kultury parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmcach, Chełmce 2008.
 • Frątczak W., Diecezja włocławska w okresie II wojny światowej, Włocławek 2008.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 2: Województwo łódzkie, z. 10: Powiat sieradzki, oprac. K. Szczepkowska, Warszawa 1953, s. 27–28.
 • Kęszka S., Dzieje parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmcach, Kalisz 2008.
 • Kozłowski W., Działania wojenne we wrześniu 1939 r., [w:] Śmiałowski J. (red.), Szkice
 • z dziejów sieradzkiego, Łódź 1977.
 • Kozłowski W., Wyzwolenie Sieradzkiego w styczniu 1945 r., [w:] Śmiałowski J. (red.),
 • Szkice z dziejów sieradzkiego, Łódź 1977.
 • „Kronika Diecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1907, t. 1; 1908, t. 2; 1914, t. 8.
 • „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1947, t. 41.
 • [Kujawski W.] Ks. W. K., Edward Lidtke, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1989, k. 72, dod. nr 10–11.
 • Liber actorum in Seminario Wladislav[iense] 1883–1903, k. 73, 85, 89 (kserok. rękopisu w Bibl. Sem. Włocł., sygn. WŁ 83).
 • Librowski S., Ofiary zbrodni niemieckiej spośród duchowieństwa diecezji włocławskiej 1939–1945, Włocławek 1947.
 • List pasterski biskupów polskich. O ducha chrześcijańskiego w Polsce, „Kronika Diecezji Włocławskiej” 1934, t. 28.
 • Poplatek W., Podpisywanie niemieckiej listy narodowej w świetle teologii moralnej, „Ateneum Kapłańskie” 1948, t. 48.
 • Rawita-Witanowski M., Wielkopolskie miasto Koło – jego przeszło i pamiątki, Piotrków 1912.
 • „Rocznik Diecezji Włocławskiej” 1932, 1933, 1935, 1938, 1939.
 • Straty Kościoła katolickiego w zakresie dzieł sztuki w czasie drugiej wojny światowej.
 • Diecezja włocławska, oprac. A. i T. Łuczak, Pozna 1998, k. [94] (wydr. komputer. w Bibl. Sem. Włocł., sygn. v 3.14.1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d08e299-79cc-4d90-994b-940f1aa3e1c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.