Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 25 | 179-186

Article title

Możliwości i bariery osiedleńcze imigrantów w Gdańsku po 1989 r.

Content

Title variants

EN
Migration to Gdańsk after the Year 1989 – Opportunities and Barriers

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Geopolitical location of Gdańsk, in the borderland, involves the presence of strangers and this creates favourable conditions for populist approach to cultural and social processes connected with the migration. One of elements in favour of settlement in Gdańsk are churches and religious congregations which enable emigrants to take part in religious life. What unites emigrants and enables them to settle down in Gdańsk are organizational structures of different kinds, and also appointed in 1993 the Forum of National Minorities. However, emigrants also encounter a lot of barriers in Gdańsk, among which we can mention: stereotypes, „historical discrimination”, and also language and educational barriers.

Keywords

Year

Issue

25

Pages

179-186

Physical description

Contributors

 • Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska

References

 • Błuszkowski, J. 2005. Stereotypy a tożsamość narodowa. Warszawa.
 • Chodubski, A. 2005. Instytucjonalizacja narodowościowa na Pomorzu Gdańskim. W: Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Wybrzeżu Gdańskim, red. A. Chodubski, 23.
 • Chodubski, A. 2006. Globalna społeczność obywatelska a mniejszości narodowe, W: Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, red. A. Chodubski, H. Głogowska, 18‒19. Gdańsk.
 • Dane z Referatu Turystyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku za 2005 r., 36.
 • Desperak, J. Balon, J. 2003. Tablica geograficzna.Warszawa.
 • Frankowski, P. 2003. Grupy wyznaniowe w Gdańsku w warunkach współczesnych procesów globalizacyjnych. Toruń.
 • http.:www.mswia.gov.pl, z dn. 23 maja 2007 r. http://www.gdansk.pl/, Gdańsk – oficjalna strona miasta. http:www.katalog.trojmiasto.pl/urzędy i instytucje/ambasady i urzędy konsularne.
 • Kowalski, M. 1996. My i inni. Wyobraźnia młodych Polaków o różnych narodach, W:
 • Inny – obcy – Wróg, red. E. Nowicka, J. Nawrocki, 130‒151. Warszawa.
 • Łodziński, S. 2003. Dyskryminacja czy nierówność. Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 roku. W: Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości, red. K. Iglicka. 71. Warszawa.
 • Nawrocki, J. 1990. Polskie obrazy obcych. W: Swoi i obcy, red. E. Nowicka, t. 1, 109‒152.
 • Warszawa.
 • Raport o stanie miasta za 2005 rok.
 • Raport. Badania pasażerów, w tym turystów korzystających z zagranicznych połączeń lotniczych z Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku za 2006 r. 8‒14.
 • Uchwała Nr VIII/194/2003 z 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla rodziny Państwa Szyszkowskich, repatriantów z Kazachstanu, zaproszonych na pobyt stały do Gdańska.
 • Uchwała Nr XXXIV/1039/05 z 13 stycznia 2005 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla Pani Olesi Anirosławowej, repatriantki z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska.
 • Uchwała Nr XLVII/1615/06 Rady Miasta Gdańska w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlania się nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu lub innej republiki środkowoazjatyckiej byłego ZSRR na czas nieokreślony.
 • Uchwała Nr XXIV/351/96 Rady Miasta Gdańska z 18 stycznia 1996 r. w sprawie osiedlania się w Gminie Gdańsk rodzin narodowości polskiej z Republiki Kazachstanu i innych republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR, zmieniona Uchwałą Nr XXIV/705/2000 Rady Miasta Gdańska z 18 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały XXIX/351/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 1996 r., która umożliwiła repatriację co najmniej dwóch rodzin rocznie.
 • Uchwała Rady Ministrów nr 209/2003 z 19 sierpnia 2003 r.
 • Uchwały Rady Miasta Gdańska z 29 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla rodzin Państwa Nowosieleckich i Państwa Bagińskich, repatriantów z Kazachstanu, zaproszonych na pobyt stały do Gdańska. Wenzel, M. 09.08.2006. Stosunek do obcokrajowców. Komunikat, http://www.cbos.pl, 1‒10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d0af915-1ffb-4164-a796-678d5aa32605
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.