PL EN


2019 | 6 (52) | 157-164
Article title

Interpretation of Constitution or of Constitutional Act by the Constitutional Court of the Slovak Republic

Content
Title variants
PL
Interpretacja Konstytucji lub ustawy konstytucyjnej przez Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
This paper analyzes the power of the Constitutional Court of the Slovak Republic (here- inafter only as “Constitutional Court”) to provide legal interpretation of the Constitu- tion or of constitutional acts, to ensure the solution of disputes between governmental bodies applying the Constitution of the Slovak Republic. The analysis of the individual decisions confirms that it is not possible to determine that the purpose of these proceed- ings is fulfilled. The author further states that even after the judgement of the Constitu- tional Court, the appointing powers of the president in cooperation with other consti- tutional bodies remain an open problem.
PL
Niniejszy artykuł analizuje uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego Republiki Sło- wackiej (zwanego dalej „Trybunałem Konstytucyjnym”) do zapewnienia interpretacji prawnej Konstytucji lub aktów konstytucyjnych, aby zapewnić rozwiązywanie sporów między organami rządowymi stosującymi Konstytucję Republika Słowacji. Analiza po- szczególnych decyzji potwierdza, że nie można ustalić, czy cel tego postępowania został osiągnięty. Autor stwierdza ponadto, że nawet po wyroku Trybunału Konstytucyjne- go, kompetencje prezydenta w zakresie powoływania we współpracy z innymi organa- mi konstytucyjnymi pozostają otwartym problemem.
Year
Issue
Pages
157-164
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
  • Gustav Radbruch Institute of Theory of Law, The Pavol Jozef Šafárik University in Košice, University of Rzeszów, gabriela.dobrovicova@upjs.sk
References
  • Gerloch A., Problémy interpretace a argumentace v soudobé právni teorii a právni praxi, [in:] Sborník příspěvku z veděckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult České republiky (Milovy 19.–20.6.2002), Praha 2003.
  • Herc T., Konanie o výklad ústavných zákonov, “Justičná revue” 2009, vol. 61, No. 3.
  • Larenz K., Canaris C.W., Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Verlang 1999.
  • Mazák J., Brostl A., Klučka J., Ústavný súd Slovenskej republiky: (organizácia, proces, doktrína), Košice 2001.
  • Palúš I., Somorová Ľ., Štátne právo Slovenskej republiky, Košice 2011.
  • Prusák J., Teória práva, Bratislava 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d10a427-17c8-43df-924f-c33a024c422b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.