PL EN


Journal
2016 | 4 | 3-7
Article title

HYGENIC ASSESSMENT OF THE WORKING CONDITIONS OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGICAL DOCTORS

Content
Title variants
PL
Ocena higienicznych warunków pracy lekarzy ginekologów-położników
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Doctors of obstetrics and gynecology perform their professional duties under the influence of different occupational factors. Some of these factors are harmful and a detailed study of their impact on the health of health care workers is required. Aim of the study: The study was a hygienic assessment of the working conditions of obstetricians and gynecologists, with the aim of identifying possible professional health risks. Material and methods: The working conditions of 102 obstetricians and gynecologists working in the Grodno region in 2015 were investigated by using the data from their most recent workplace certification and by analyzing the hygienic parameters measured by the laboratory service of the Grodno regional center of hygiene, epidemiology, and public health. Results: We have described all the occupational factors which were present in the workplaces of obstetricians and gynecologists and have indicated the possible risks posed by these factors to the health of the professionals. We have established that the presence of extragenital pathologies in female obstetricians and gynecologists, arising as a result of contact with harmful occupational factors, contributes to abnormalities in the functioning of the female reproductive system during preparation for pregnancy, and to the development of complications of pregnancy and delivery. Conclusions: The working conditions of obstetricians and gynecologists may cause deterioration of the health of these professionals. Therefore, the creation and implementation of new preventive technologies for levelling the adverse impact of occupational factors represents an important scientific and practical problem.
PL
Wstęp: Lekarze ginekolodzy-położnicy wykonują obowiązki służbowe, na które mają wpływ czynniki zawodowe o różnym charakterze. Niektóre z tych czynników są szkodliwe dla zdrowia, co wymaga szczegółowej analizy ich oddziaływania na organizmy pracowników służby zdrowia. Cel pracy: Celem pracy było przeprowadzenie oceny higienicznych warunków pracy lekarzy ginekologów-położników i identyfikacji ewentualnych zagrożeń zawodowych, mających wpływ na pogorszenie ich stanu zdrowia. Materiał i metody: Warunki zatrudnienia 102 ginekologów-położników, którzy pracowali w obwodzie grodzieńskim w 2015 r., badano wykorzystując wyniki ostatniej certyfikacji pracy i analizując parametry higieniczne, które zostały uzyskane z pierwotnej dokumentacji wyników pomiarów wykonanych przez Laboratorium Regionalne Higieny, Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Centrum Grodno. Wyniki: Opisano wszystkie czynniki zawodowe występujące w pracy lekarzy ginekologów-położników, które mówią o możliwości zagrożenia lub pogorszenia stanu zdrowia w wyniku kontaktu z czynnikami środowiska pracy. Stwierdzono, że obecność pozagenitalnych patologii u kobiet ginekologów-położników w wyniku kontaktu ze szkodliwymi czynnikami zawodowymi przyczynia się do zaburzeń w funkcjonowaniu układu rozrodczego kobiety w czasie przygotowań do ciąży, jak również rozwoju potencjalnych powikłań ciąży i porodu. Wnioski: Warunki pracy lekarzy ginekologów-położników mogą spowodować pogorszenie ich stanu zdrowia. W tym zakresie tworzenie nowych technologii prewencyjnych na rzecz niwelowania niekorzystnego wpływu czynników zawodowych jest ważnym problemem naukowym i praktycznym.
Journal
Year
Issue
4
Pages
3-7
Physical description
Dates
accepted
22.11.2016
Contributors
author
  • Grodno State Medical University, Belarus
author
  • Grodno State Medical University, Belarus
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d12b984-2abf-464d-a1f9-2abbc6d57bc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.