PL EN


2014 | 188 | 178-191
Article title

Applying Computer Tool to Common Criteria Methodology

Content
Title variants
PL
Zastosowanie narzędzi komputerowych w metodologii Common Criteria
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł obejmuje prezentację rozwiązania, jakim jest system informatyczny opracowany w ramach projektu badań i rozwoju pt. Common Criteria compliant, Modular, Open IT security Development Environment (CCMODE). System informatyczny zwany CCMODE Tools automatyzuje opracowanie dowodu, analizę bezpieczeństwa i ułatwia weryfikację dokumentacji. Proponowany system jest rozwiązaniem dla doskonalenia jakości rozwoju i dokumentacji produktów technologii informacji oraz ułatwia pracę projektantom, którzy nie znają standardu CC. W artykule przedstawiono podstawy i główne procesy metodologii Common Criteria, umieszczono krótki opis projektu CCMODE, scharakteryzowano główne moduły systemu, sformułowano wnioski i określono kierunki dalszych badań.
Year
Volume
188
Pages
178-191
Physical description
Contributors
References
 • Białas A. (red): Zastosowanie wzorców projektowych w konstruowaniu zabezpieczeń informatycznych zgodnych ze standardem Common Criteria. Wydawnictwo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2011.
 • Białas A. (red): Komputerowe wspomaganie procesu rozwoju produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Wydawnictwo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2012.
 • Białas A.: How to Develop a Biometric System with Claimed Assurance. Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), pp. 775-780.
 • Common Criteria Compliant It Product Development in the Experimental Seclab Laboratory. Proc. of CSS'2014, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice (accepted for publication).
 • Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, part 1-3, ver. 3.1, rev. 4, 2012.
 • Common Methodology for Information Technology Security Evaluation (Version 3.1, Revision 4) Evaluation Methodology. CCMB, September 2012.
 • Guidelines for Developer Documentation According to Common Criteria Version 3.1, BSI, 2007.
 • Guidelines for Evaluation Reports According to Common Criteria Version 3.1, Version 2.00, BSI, 2010.
 • Higaki W.H.: Successful Common Criteria Evaluations. A Practical Guide for Vendors. Create Space Independent Publishing Platform, 2010.
 • Horie D., Yajima K., Azimah N., Goto Y., Cheng J.: GEST: A Generator of ISO/IEC15408 Security Target Templates. In: Computer and Information Science 2009, SCI 208. R. Lee, G. Hu, H. Miao (eds.). Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg 2009, pp. 149-158.
 • Kane I.: Automated Tools for Supporting CC Design Evidence. 9th International Common Criteria Conference, Jeju 2008.
 • The PP/ST Guide, Version 1, Revision 6.2, BSI, 2007.
 • Rogowski D.: Computer-aided Tool Based on Common Criteria Related Design Patterns. In: Business Informatics. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (eds.). Wrocław University of Economics Research Papers 2013, No. 3(29), pp. 111-127.
 • Rogowski D.: Software Support for Common Criteria Security Development Process on the Example of a Data Diode. In: Advances in Intelligent and Soft Computing. Vol. 286. W. Zamojski et al. (eds.). Springer 2014, pp. 363-372.
 • Rogowski D., Nowak P.: Pattern Based Support for Site Certification. In: Complex Systems and Dependability AISC Vol. 170. W. Zamojski et al. (eds.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2012, pp. 179-193.
 • ISO/IEC TR 15446 - Information Technology - Security Techniques - Guide for the Production of Protection Profiles and Security Targets. JTC 1/SC27, Berlin 2009.
 • Trusted-labs. www.trusted-labs.com, accessed May 2013.
 • http://www.commoncriteria.pl.
 • http://www.commoncriteriaportal.org/, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d15f9fc-bad7-494f-901d-710dc7b6fbcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.