PL EN


2013 | 6 | 97-109
Article title

Europa środkowa jako region geostrategiczny w myśli geopolitycznej geografów wojskowych z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Authors
Content
Title variants
EN
Central Europe as a geostrategic region in geopolitical thought of military geographers of the National Defence University in Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The most important papers on geostrategic determinants of the Poland’s security and geostrategic concepts are created in the National Defence University in Warsaw (AON). The university was established in 1990 as a result of the transformation of the Academy of the General Staff of the Polish Army. Article presents concept of Central Europe as a geostrategic region. Author analyses main papers of three military officers: Zbigniew Lach, Andrzej Łaszczuk and Julian Skrzyp.
Keywords
Year
Volume
6
Pages
97-109
Physical description
Contributors
References
 • Lach Z., Łaszczuk A. (red.), Europa Środkowa jako region geostrategiczny. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 2002.
 • Lach Z., Łaszczuk A., Geografia bezpieczeństwa, Warszawa 2004
 • Lach Z., Łaszczuk A., Skrzyp J., Odporność układu polskiej przestrzeni na zakłócenia zewnętrzne – przestrzenne i terytorialne uwarunkowania obronności o bezpieczeństwa państwa, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Warszawa 2008.
 • Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007.
 • Lach Z., Skrzyp J., Geostrategiczne położenie Polski przed i po transformacji ustrojowej, Warszawa 2008.
 • Rościszewski M., Polska i jej uwarunkowania geograficzno-polityczne, [w:] Współczesna geografia polityczna. Conference Papers 17, Warszawa 1993, s. 39- 81. Cyt. za: A. Stasiak (red.), Księga poświęcona pamięci profesora Marcina Marii Rościszewskiego, „Geopolitical Studies”, vol. 10, Warszawa 2003.
 • Skrzyp J., Geostrategiczne położenie Polski, Warszawa 1998.
 • Skrzyp J., Znaczenie strategiczne regionu środkowoeuropejskiego, [w:] Europa Środkowa jako region geostrategiczny. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 2002.
 • Skrzyp J., Geostrategiczne położenie Polski, Warszawa 1998. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wyd. czwarte, Warszawa 2002, s.
 • Zajas S., Szewczyk M., Akademia Obrony Narodowej – chlubne tradycje, [w:] S.
 • Zajas (red.), Akademia Obrony Narodowej na drodze przemian, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d1e0e79-da17-422c-b93c-980bca22e6e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.