Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 97 | 257-273

Article title

Model administracji rejestrów publicznych. Wybrane zagadnienia

Title variants

EN
Model Administration Public Records. Selected Aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejsza publikacja dotyczy administrowania instytucji rejestrów publicznych w Polsce. Autor stara się tutaj scharakteryzować i odnieść się do poszczególnych prawnych źródeł prowadzenia rejestrów publicznych przez administrację publiczną. Przedstawione zostały także zasady prowadzenia rejestrów publicznych, jako realizacja zadań publicznych przez administrację.
EN
This publication refers to the administration of public records institutions in Poland. The author tries to describe here and refer to various legal sources of public record-keeping by the public administration. Also presents the principles of public record, as the fulfillment of public duties by the administration.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

References

 • 1. Beniek G., Przedsiębiorstwa państwowe. Przepisy i komentarz. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997.
 • 2. Czajkowska A., Pachniewiska E., Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002.
 • 3. Grand M., Gorgol A., Sobczak J., Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, C.H. Beck Warszawa 2000.
 • 4. Linde M.S.B., Słownik języka polskiego, T. 5, Gutenberg-print, Warszawa 1995.
 • 5. Nowakowski K., Prace przygotowawcze do prawa o rejestrze firmowym. Sekretarz Komitetu Projektodawczeg,. Część druga, Redakcja Biblioteki Umiejętności Prawnych, Warszawa 1897.
 • 6. Rzewuski H., Pamiątki Soplicy, Ossolineum, Warszawa 1997.
 • 7. Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • 8. Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, ze zmian.
 • 9. Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 154 z późn. zm.
 • 10. Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ze zmian.
 • 11. Rozporządzenie Ministrów Finansów z 26 sierpnia 1999 r. w sprawie emitowania bonów skarbowych, ze zmian.
 • 12. Ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym; art. 15 ustawy z 21 lipca 1996 r. o muzeach.
 • 13. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807).
 • 14. Ustawa z 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808).

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d2ab7fc-c0ac-48d0-a66f-76aeb0f75089
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.