PL EN


2015 | 16 | 4 | 137-146
Article title

WYKORZYSTANIE ANALIZY WIELOWYMIAROWEJ W ZARZĄDZANIU ROZWOJEM LOKALNYM NA PRZYKŁADZIE POWIATÓW GÓRSKICH

Authors
Content
Title variants
EN
IMPLEMENTATION OF THE MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS IN MANAGEMENT OF THE LOCAL DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF MOUNTAIN DISTRICTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania analizy wielowymiarowej w zarządzaniu strategicznym rozwojem lokalnym. Zaprezentowano nowe podejście do tego procesu, wspomagane metodą AHP oraz analizą porównawczą. Jako obszar badania wybrano powiaty górskie o podobnych cechach rozwojowych. Oceniono je pod kątem poziomu konkurencyjności, wykorzystując autorski model SEEGI, opisujący potencjał endogeniczny badanych jednostek. Na tej podstawie oceniono sytuację strategiczną badanych regionów.
EN
The aim of the article is to present the possibilities of using multidimensional analysis in strategic management of local development. Presented here is a new approach to this process, aided by AHP (Analytic Hierarchy Process and benchmarking). As the area were selected chosen mountain districts with similar characteristics and development. They were rated in terms of the level of competitiveness, taking a supply points of view (SEEGI Model), describing their endogenic potential. On this basis, the strategic situation of the investigated districts was assessed.
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
137-146
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska
References
 • Aghion Ph, Howitt P. W. (1998) The Endogenous Growth Theory, MIT Press, Cambridge.
 • Bendell T., Boulter L., Kelly J. (1993) Benchmarking for competitive advantage, Financial Times, Pitman Publishing, 1993, 1, London.
 • Bowerman M., Ball A., Francis G. (2001) Benchmarking as a tool for the modernization of local government, Financial Accountability & Management 17(4), 2001, pp. 321-329.
 • Castells M. (1996) The Rise of Network Society, Blackwell Publishers, Oxford.
 • Dodgson J. S., Spackman M., Pearman A., Phillips L. D. (2009) Multi-criteria analysis: a manual, Department for Communities and Local Government, London.
 • Friedmann J. (1986) The world city hypothesis, Development and change, 17.1, pp. 69-83.
 • Galor O., Weil D. N. (2000) Population, Technology and Growth, American Economic Review, 90(4), pp. 806-828.
 • Hansen G. D., Prescott E. C. (2002) Malthus to Solow, Economic Review, 92(4), pp. 1205-1217.
 • Hirschman A. O. (1958) The strategy of economic development, Vol. 58. Yale University Press, New Haven.
 • Hoffmann, T. (2014) Zmiany uwarunkowań polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014–2020 ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wrocławskie Studia Politologiczne, 16, str. 221–235.
 • Lucas R. E. (1988) On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, pp. 3–42.
 • Mankiw G., Romer D., Weil D. (1992) A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 107, pp. 407-437.
 • Miłaszewicz D. (2012) Postępy w realizacji zrównoważonego rozwoju jako kryterium oceny polityki ekonomicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (246), str. 270-279.
 • Munda G. (2004) Social multi-criteria evaluation, Methodological foundations and operational consequences, European Journal of Operational Research, 158(3), pp. 662-677.
 • Perroux F. (1950) Economic space: theory and applications, The Quarterly Journal of Economics, pp. 89-104.
 • Porter M. E. (1990) Konkurencyjna przewaga narodów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Potoczek, A. (2013) Zarządzanie jednostką terytorialną. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.
 • Prusak A., Stefanów P. (2014) AHP – analityczny proces hierarchiczny, C. H. Beck, Warszawa.
 • Rabelo S. (1991) Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, 99, pp. 500-521.
 • Romer P. M. (1994) The Origins of Endogenous Growth, Journal of Economic Perspectives, 8, pp. 3–22.
 • Saaty T.L. (1990) How to make a decision: the analytic hierarchy process, European Journal of Operational Research, 48(1), pp. 9-26.
 • Solow R., A. (1956) Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70(1), pp. 65-94.
 • Strojny J. (2012) Innowacyjne zarządzanie regionem, powiatem i gminą, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Swan T. (1956) Economic Growth and Capital Accumulation, Economic Record, 32, pp. 334-361.
 • Warżała R. (2015) Wykorzystanie miar syntetycznych do konstrukcji regionalnego wskaźnika koniunktury, Wiadomości Statystyczne, (3), str. 52-67.
 • Witkowska D. (2012) Budowa mierników syntetycznych do oceny efektywności europejskich funduszy inwestycyjnych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(3), str. 262-275.
 • Wójcik P. (2008) Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów. Studia regionalne i lokalne, 2 (32), str. 41-60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d2cd8b2-dcd7-4623-8169-a00f4aed7656
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.