PL EN


2014 | 52 | 1 - KANONIZACJA JANA PAWŁA II – INSPIRACJE I WYZWANIA | 59-78
Article title

Człowiek jest dzieckiem miłości, nie przypadku. Zarys teologii stworzenia według św. Jana Pawła II

Authors
Content
Title variants
EN
Man is a Child of Love, not of the Accident. The Outline of the Theology of Creation according to John Paul II
DE
Der Mensch ist ein Kind der Liebe, nicht des Zufalls. Abriss der Schöpfungstheologie nach dem hl. Johannes Paul II
FR
L’homme est l’enfant de l’amour et non pas du hasard. L’esquisse de la théologie de la création d’après Jean Paul II
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The creation of the world and of man by God constitutes the foundation of the theological reflection. The Creator is the One from whom all things come to existence and life. Man must have the conscience of being created. The teaching of Blessed John Paul II causes “the conscience of creation”. This “conscience” is the basis of “the conscience of Redemption”, the Redemptiom offered by the Son of God. The article is based on selected catechesis of the Polish Pope. and outlines the major trends in papal teaching on creation. The article begins with reflecting on the theme of creative, free and wise act of God who is himself love. Then the article shows the Trinity as a source of creation, the issue of God’s glory in creation, the theme of the Divine Providence and the Christological perspective of meaning and of the purpose in human existence.
Keywords
Contributors
References
 • A. Baron, H. Pietras (oprac.), Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. IV/2, Kraków 2007.
 • Benedykt XVI, Wsłuchiwać się z całym Kościołem w słowo i wolę Chrystusa, „L’Osservatore Romano”, (ed. pol.) 2005 nr 6(274), s. 12.
 • Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis humanae”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2022.
 • W. Granat, Dogmatyka katolicka, t. II: Bóg Stwórca – Aniołowie – Człowiek, Lublin 1961.
 • A. E. McGrath, An introduction to Christianity, Oxford 1997.
 • J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Warszawa 2003.
 • Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, T. Styczeń (red.), Lublin 2008.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, Città del Vaticano 1994.
 • S. Kunka, „Teologia wybrania”. Kilka myśli na temat wybrania człowieka przez Boga, „Teologia w Polsce” 2011(5) nr 1, s. 70.
 • S. Kunka, Teologiczna wizja cielesności człowieka w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Lublin 2012.
 • Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków – Ząbki 1999.
 • Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Duch Święty, Kraków – Ząbki 1999.
 • Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Jezus Chrystus, Kraków – Ząbki 1999.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2012.
 • M. Kowalczyk, Traktat o stworzeniu, w: E. Adamiak i inni (red.), Dogmatyka, t. VI, Warszawa 2007.
 • A. Maryniarczyk, „Creatio ex nihilo”, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. II (C-D), Lublin 2001, s. 306-318.
 • S. Mędala, Chrystologia Ewangelii św. Jana, Kraków 2001.
 • Niemiecka Konferencja Biskupów, Katolicki katechizm dorosłych. Wyznanie wiary Kościoła, Poznań 1987.
 • X. Lenon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, Poznań 1994.
 • R. B. Gaffin, „Chwała, wywyższenie, uwielbienie”, w: G. Hawthorne, R. Martin, D. Reid (red.), Słownik teologii św. Pawła, Warszawa 2010.
 • M. A. Peeters, Gender – światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzie rozeznania, Warszawa 2013.
 • R. Spaeman, Interwencje genetyczne w naturę ludzką. W aspekcie osobowego bycia człowieka, „Ethos” 1998 nr 4(44), s. 109-117.
 • R. Spaeman, Natura e ragione. Saggi di antropologia, trad. di L. F. Tuninetti, Roma 2006.
 • R. Spaeman, O pojęciu natury ludzkiej, w: K. Michalski (oprac.), Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 2006, s. 105-121.
 • K. Wojtyła, Rozważania majowe, Kraków 2009.
 • K. Wojtyła, Stworzenie a Odkupienie. Schemat XIII. Przemówienie Ks. Arcybiskupa w dn. 9 stycznia 1966 r., w: M. Jagosz (oprac.), Przemówienia i wywiady w Radio Watykańskim, Rzym 1987.
 • K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II [1972], Kraków 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0585-5594
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d31675c-c49b-43b9-851d-f70f636bfe52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.