PL EN


2014 | 2(14) | 57-69
Article title

Higiena werbalna na portalu Feminoteka.pl

Content
Title variants
Verbal hygiene on the web portal Feminoteka.pl
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of the article is to present a discussion on language on the portal Feminoteka.pl. This non- academic debate, led by average language speakers, is being analysed through the category of verbal hygiene, which refers to popular, egalitarian and everyday speech. The strategies used by feminists reveal their attempts to transform the style of communication in Poland. They promote discourse of equality, a form of social interaction that uses both argumentation (in a rhetorical sense) and communication practices (in a normative sense) to favour feminist notions.
Contributors
 • Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska
References
 • Bojarska K., 2011, Wpływ androcentrycznych i inkluzywnych płciowo konstrukcji językowych na skojarzenia z płcią, w: „Studia Psychologiczne”, nr 49 (2).
 • Bralczyk J., 2003, O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa.
 • Butler J., 2011, Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu, przeł. Ostolski A., Warszawa.
 • Cameron D., 2001, Verbal Hygiene, London–New York.
 • Cameron D., 2013, The one, the many and the Other: Representing multi and mono¬ lingualism in post¬ 9/11 verbal hygiene, w: „Critical Multilingualism Studies”, nr 1–2.
 • Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., 1997 (2010), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Kraków.
 • Fairclough N., 1989, Language and Power, London–New York.
 • Gajda S., 2014, Styl jako emergentna własność tekstu, w: Grochala B., Pałuszyńska E., red., Teksty, podteksty i konteksty. O współczesnej polszczyźnie i jej kontaktach z innymi językami słowiańskimi. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Bożenie Ostrołęckiej-Frączak, Łask 2014.
 • Graff A., 2010, Polskie rozmowy o płci. Dyskurs publiczny III Rzeczpospolitej z feministycznej perspektywy, w: Czyżewski M., Kowalski S., Tabako T., red., Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, Warszawa.
 • Hołojda K., 2013, Jak Polki postrzegają feminatywy?, w: Małocha-Krupa A., Hołojda K., Krysiak P., Pietrzak W., Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych, Warszawa.
 • Kielos K., 2014, Jedyna płeć. O tym, dlaczego prześladuje cię homo oeconomicus, przeł. Haykowska M., Warszawa.
 • Klemensiewicz Z., 1965, Higiena językowego obcowania, w: „Język Polski”, z. 1.
 • Leder A. (w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim), Folwark polski, w: „Gazeta Wyborcza”, 12–13.04.2014; http://wyborcza.pl/magazyn/1,137770,15785648,Folwark_polski.html, [dostęp 16.07.2014].
 • Małocha¬ Krupa A., 2012, Polski dyskurs równościowy płci – ogląd językoznawczy, w: Michalewski K., red., Język nowych mediów, Łódź.
 • Markowski A., Puzynina J., Kultura języka, w: Bartmiński J., red., Współczesny język polski, Lublin 2001.
 • Mateja M., 2011, Nowe media, nienowe treści. Feminizm w globalnej sieci, w: Jeziński M., Seklecka A., Wojtkowski Ł., red., Nowe media we współczesnym społeczeństwie, Toruń.
 • Podemski K., Wojna o język, w: „Gazeta Wyborcza”, 22.12.2013; http://poznan .gazeta.pl/poznan/1,36037,15167060,Podemski__Wojna_jezykiem__wojna_o_jezyk.html#ixzz2z2yiaBUq, [dostęp 16.07.2014].
 • Rejter A., 2013, Płeć – język – kultura, Katowice.
 • Steciąg M., 2012, Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej, Zielona Góra.
 • Tokarczuk O., 2008, Wstęp pt. Kobieta nie istnieje, w: Butler J., Uwikłani w płeć, przeł. Krasuska K., Warszawa.
 • Witosz B., 2010, O dyskursie wykluczenia i dyskursach wykluczonych z perspektywy lingwistycznej, w: „Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs”, nr 3.
 • Bratkowska K., O Polki ciało niepodległe!, http://feminoteka.pl/readarticle.php?article _id=1264, [dostęp 16.07.2014].
 • Gębala M., Kobieta w języku jest płcią, http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article _id=1154, [dostęp 16.07.2014].
 • Grzebalska W. (w rozmowie z Moniką Żychlińską), Powstanki. O kobietach powstania warszawskiego, http://www.feminoteka.pl/print.php?type=A&item_id=1113, [dostęp 16.07.2014].
 • Lewandowski M., EURO 2012 się zbliża, a media śmieją się z przemocy seksualnej i feministek, http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=1162, [dostęp 16.07.2014].
 • Margolis Z. (w rozmowie z Martą Konarzewską), Polityka, feminizm, marsze szmat i seks, http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=1283, [dostęp 16.07.2014].
 • Snochowska-Gonzalez C., O zarodkach, ludziach i dobrej strategii pro¬ choice, http:// www.feminoteka.pl/news.php?readmore=9569, [dostęp 16.07.2014].
 • Suchowierska A., Jaki problem?, http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=1160, [dostęp 16.07.2014].
 • Szeżyńska A., Walcząca gramatyka – system rodzajowy w walce z płciową innością, http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=1149, [dostęp 16.07.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d35351b-5fb4-45f0-a379-2aeb1186c572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.