PL EN


2011 | 9 | 151-160
Article title

Skaza żydowskości – problem tożsamości etnicznej w tekstach poetyckich z czasów zagłady

Content
Title variants
EN
Defect of Jewishness – problem of ethnic identity in poetical texts of Holocaust Era
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Article Defect of Jewishness – problem of ethnic identity in poetical texts of Holocaust Era evokes the often described problem of hiding of Jewish identity in order to demonstrate various ways of expressing “being Jewish”. The variety of these testimonies survived mostly in writing of the era, being unique re-cords of one’s identity confession. Author is analyzing poems written during stay in ghetto, indicating multitude of ex-pressed attitudes. She is also stressing out that their therapeutical aspect is based on the one hand on usage of ritual structure, and on the other hand on exploitation of possibilities of-fered by ironic attitude.
Keywords
Year
Issue
9
Pages
151-160
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2012-04-04
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. A. Dzier-żyńska, J. Tokarska-
 • -Bakir. Gdańsk 2005
 • N. Gross, Poeci i Szoa. Obraz Zagłady Żydów w poezji polskiej. Sosno-wiec 1993
 • Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak. Kraków 2010
 • Jak antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki. Poznań 2010
 • G. Kołacz, Czasem trudno się bronić. Uwarunkowania postaw Żydów podczas okupacji hitlerowskiej w Polsce. Warszawa b.d.
 • H. Mayer, Szajlok. W: idem, Odmieńcy, tłum. A. Kryczyńska. Warszawa 2005
 • M. Melchior, Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego, Warszawa 2004
 • M. Orwid, Przeżyć... I co dalej? Rozmawiają K. Zimmerer i K. Szwajca. Kraków 2006
 • Pieśń ujdzie cało... Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką, oprac. M.M. Borwicz. Warszawa 1947
 • Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak. Warszawa 2006
 • K. Szwajca, Problemy tożsamości u dzieci ofiar Holocaustu. „Znak” 2004, nr 1
 • J. Tokarska-Bakir, „Zanik doświadczenia”. Diagnoza antropologiczna. „Teksty Drugie” 2006, nr 3
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d35e22c-20ad-4045-a763-36a0f32e2c75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.