PL EN


2017 | 24 | 57-72
Article title

Wieloletnie zaginięcia osób jako efekt działań przestępczych

Authors
Content
Title variants
EN
Many years of missing people as a result of criminal activities
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the phenomenon of missing persons, which due to its multidimensional character, can also be considered by the criminogical connections. This article is focused on the potencial of long-term disappearances in estimating the dark figure of crimes, including offences made directly on the missing persons, and offences that has become the impulse for deciding to disappear. It shows an important conclusions from Australian, British and Canadian studies on the causes of disappearances, victimization of missing persons and escaping violence, abuse and neglect by youth. It also point out simulated disappearances, which in fact are may be criminal.
Contributors
References
 • Baranowska G., Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw, Warszawa 2017.
 • Biehal N., Mitchell F., Wade J., Lost from view. Missing persons in the UK, Bristol 2003.
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2007.
 • Every Five Minutes. A Review of the Available Data on Missing Children in the UK, PACT, 2005, http://www.actionagainstabduction.org/wp-content/uploads/2014/12/Every-five-minutes.pdf.
 • Gruszczyńska B., Przemoc wobec kobiet. Aspekty prawnokryminologiczne, Warszawa 2007.
 • Henderson M., Henderson P., Kiernan C., Missing Persons: Incidence, Issues and Impacts, „Trends & issues in crime and criminal justice”, 2000, Nr 144.
 • James M., Anderson J., Putt J., Missing persons in Australia, „Trends & issues in crime and criminal justice”, 2008, Nr 353.
 • Kaczan S., Zaginięcia kryminalne [w:] Stojer-Polańska J. (red.nauk.), Przypadki kryminalne. Rola współpracy interdyscyplinarnej w badaniu ciemnej liczby przestępstw, Poznań 2016.
 • Kiepal L., Carrington P. J., Dawson M., Missing persons and social exclusion, „Canadian Journal of Sociology”, 2012, Nr 37(2).
 • Klaus W., Relacje między biedą i wykluczeniem społecznym a przestępczością [w:] Buczkowski K., Czarnecka-Dzialuk B., Klaus W., Kossowska A., Rzeplińska I., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D., Wójcik D. (red.), Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013.
 • Konopka T., Kaczor E., Gross A., Bolechała F., Woźniak K., Strona M., Moskała A., Zabójstwa sprzed lat badane we współpracy z policyjnym Archiwum X, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”, 2007, Nr 53.
 • Lasocik Z., Rekosz E., Wieczorek Ł., Human Trafficking for Forced Labour in Poland - Effective prevention and Diagnostics of Mechanisms, Warsaw 2014.
 • Międzynarodowa Konwencja w sprawie Ochrony Wszystkich Osób przed Wymuszonymi Zaginięciami, https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/konwencja-w-sprawie-ochrony-wszystkich-osob-przed-wymuszonym-zaginieciem-przyjetej-w-dniu-20-grudnia-2006-r_.pdf
 • Missing children and adults. A cross government strategy, UK, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/117793/missing-persons-strategy.pdf.
 • Missing Persons: Data and Analysis, National Crime Agency, UK Missing Persons Bureau, 2012-2013.
 • Morawska A., Handel dziećmi w perspektywie europejskiej - wyzwania dla praktyków [w:] Lasocik Z., Koss M., Wieczorek Ł.(red.), Handel dziećmi. Wybrane problemy, Warszawa 2007.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli: Poszukiwanie osób zaginionych, Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2014.
 • Nie uciekaj. Ucieczki nastolatków. Broszura przeznaczona dla rodziców i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Fundacja ITAKA, http://www.zaginieni.pl/wp-content/uploads/2014/12/folder_nie_uciekaj.pdf.
 • Public Health Agency of Canada, Breaking the links between poverty and violence against woman: A resource quide, 2011, https://www.canada.ca/en/public-health/services/health-promotion/stop-family-violence/prevention-resource-centre/women/breaking-links-between-poverty-violence-against-women-resource-guide.html.
 • Raport Amnesty International, „You Don’t Exist”. Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine, 2016, https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2Fec6add48-12ba-48be-839c-83577575bcaa_ukrainian_report_final.pdf.
 • Shalev K., Schaefer M., Morgan A., Investigating missing persons cases: how can we learn where they go or how far they travel?, „International Journal of Police Science & Management”, 2009, Nr 11(2).
 • Stojer-Polańska J., Kaczan S., Pulit J., Michalec B., Ślady osób zaginionych [w:] Stojer-Polańska J. (red.nauk.), Przypadki kryminalne. Rola współpracy interdyscyplinarnej w badaniu ciemnej liczby przestępstw, Poznań 2016.
 • Thiel W., Zaginięcia osób w Polsce - rozmiary zjawiska, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile”, 2010, Nr 2(4).
 • Trafficking in human beings, Eurostat, Luksemburg 2015, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf.
 • Trafficking in Persons Report, Departament of State, United States of America 2011.
 • Urbaniak A., Rodziny dotknięte problemem zaginięcia. Studium socjologiczne, rozprawa doktorska (w przygotowaniu).
 • Waszkiewicz P., Bujda vs. nauka. You shall not pass! [w:] Buczkowski K., Klaus W., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D. (red.), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Warszawa 2017.
 • Wentkowska A., Poszukiwania osób zaginionych. System i metody działania w procedurach służb, Warszawa 2016.
 • Wentkowska A., „Wiem, że nazywam się Steven…”, czyli o systemie poszukiwań dzieci zaginionych [w:] Stojer-Polańska J. (red.), Przypadki kryminalne. Rola współpracy interdyscyplinarnej w badaniu ciemnej liczby przestępstw, Poznań 2016.
 • Zarządzenie Nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok lub szczątków ludzkich (Dz.Urz. KGP, poz.29 z późn. zm.).
 • http://www.aic.gov.au/crime_community/communitycrime/missingpersons.html
 • http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/1934726,zbrodnie-z-archiwum-x,id,t.html
 • http://www.port.ac.uk/centre-for-the-study-of-missing-persons/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d3b1c12-a45c-4bc9-acfe-c82ad237530e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.