PL EN


2003 | 6 | 109-118
Article title

Proces kształtowania się korporacji IBM

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nowoczesna technika i swoboda wymiany sprawia, że posiadamy obfitość aktualnych informacji, czujemy bliskość świata i szybkość wydarzeń, przyswajamy zagraniczne wzorce zachowań, obserwujemy wkraczanie na nasz rynek światowych firm i produktów. Tym samym uświadamiamy sobie rosnące znaczenie i siłę różnego rodzaju powiązań występujących na arenie międzynarodowej. Globalizacja jest bardzo szerokim i złożonym procesem toczącym się w sferze zarówno ekonomicznej, jak i społecznej. Podmiotami współtworzącymi proces globalizacji oraz globalny rynek ekonomiczny są korporacje transnarodowe będące najpotężniejszymi i najprężniejszymi organizacjami przemysłowymi.
Keywords
PL
korporacja   IT   IBM  
Contributors
author
  • Akademia Pedagogiczna, Kraków
  • Akademia Pedagogiczna, Kraków
References
  • Forowicz J., 1997, Ewolucja przedsiębiorstw od strategii międzynarodowej do strategii globalnej, [w:] Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, pod red. M.K. Nowakowskiego, Warszawa
  • Zioło Z., 2001, Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza, [w:] Problematyka przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 2, Kraków
  • Zioło Z., 2001, Struktura branżowa i koncentracja przestrzenna wiodących światowych firm przemysłowych, [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 3, Kraków–Rzeszów
  • Zorićić M., 2002, „Kształtowanie się ponadnarodowych korporacji na przykładzie IBM”, praca magisterska wykonana w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Z. Zioło
  • „Business Week” 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
  • www.ibm.com
  • www.businessweek.com.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d4210e4-3a0c-457b-9407-9d7d0506383f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.