PL EN


2013 | LXXXIX (89) | 195-205
Article title

Dylematy wyceny wartości relacji z interesariuszami

Content
Title variants
EN
Controversies over the valuation of the relations with stakeholders
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The value of contemporary companies is to great extent based on the value of intangible assets. Therefore, the precise valuation of particular elements of those assets constitutes an important issue. The solution to this is regarded as an important challenge both on theoretical as well as on practical level. One of the components of intangible assets are the relations of the company with different groups of its stakeholders. The meaning of the valuation of those relations increased together with the densification of the network of stakeholders resulting from the emergence of new groups of stakeholders and from the increase in the number of contacts with the company. The current approach to the valuation of stakeholders relations (concentrated mainly on clients or employees) seems to be insufficient because the relations with other stakeholders also become a source of future economic benefits for the company. Therefore, there is a need for new approach towards the valuation of relations, embracing broader range of stakeholders, so that the valuation fully reflects the real value of those relations as an element of the intangible assets of the company.
Year
Volume
Pages
195-205
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
References
 • Awdziej M., Modelowe koncepcje życiowej wartości klienta, Market. i Rynek 2007/7.
 • Bauer M., Hammerschmidt M., Braehler M., The customer lifetime value concept and its contribution to corporate valuation, Yearbook of Marketing and Consumer Research 2003/1.
 • Dąbrowski T.J., Wykorzystanie cause-related marketingu w kreowaniu i komunikowaniu polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, Market. i Rynek 2011/3.
 • Dhar R., Glazer R., Hedging customers, Harvard Business Review 2003/81 (5).
 • Dobiegała-Korona B., Istota i pomiar wartości klienta, [w:] Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 • Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, PWN, Warszawa 2011.
 • Fombrun C.J., R. I. Insights, Corporate Governance, Corporate Reputation Review 2006/8 (4).
 • Gupta S., Lehmann D.R., Stuart J.A., Valuing Customers, MSI Paper 01-119, Marketing Science Institute, Cambridge 2001.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Ofic. Ek., Kraków 2006.
 • Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 • Marcinkowska M., Sprawozdanie z wartości dodanej – przykład oceny wyników przedsiębiorstwa z perspektywy interesariuszy, Zesz. Nauk. US 2012/690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 51.
 • Panfil M., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, [w:] Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstwa, (red.) A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2010.
 • Pike S., Roos G., Intellectual capital measurement and holistic value approach (HVA), Works Institute Journal, Oct.-Nov. 2000/42.
 • Porter M.E., Kramer M.R., Creating shared value, Harvard Business Review 2011/1.
 • Radawiecka E., Warunki wyodrębnienia wartości niematerialnych według standardów międzynarodowych, Zesz. Nauk. US 2012/690, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 51.
 • Sztaba S., Aktywne poszukiwanie renty. Teoria, przykłady historyczne. Przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, SGH, Warszawa 2002.
 • Womack K.L., Do Brokerage Analysts’ Recommendations Have Investment Value, Journal of Finance 1996/51 (1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d449f2a-5aca-4191-93b1-6d14752bde92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.